Programma: Eiropas Savienības Pētniecības un inovācijas programmā “Apvārsnis 2020” (Horizon 2020). 

Projekts: Dinamiska informācijas pārvaldība klimata pārmaiņu pielāgošanās pasākumiem starpnozaru ietvarā Eiropas reģionos 

Saīsinātais nosaukums: IMPETUS

Projekta numurs: 101037084 Projekta īstenošanas laiks: 48 mēneši, no 2021. gada 1. oktobra līdz 2025. gada 30. septembrim.

Projekta vadošais partneris:  FUNDACIO EURECAT, Spānija

Projekta partneri: IMPETUS partneru komandu veido 32 organizācijas no 9 Eiropas valstīm - Spānijas, Nīderlandes, Vācijas, Grieķijas, Itālijas, Norvēģijas, Latvijas, Šveices un Francijas. Projekta partneri Latvijā ir Baltijas Vides Forums, Zemgales plānošanas reģions un Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs.

Projekta mērķis: veicināt Eiropas pielāgošanos klimata pārmaiņām un pārvērst saistības konkrētā rīcībā, izstrādājot novatoriskus pasākumus, lai padarītu tās reģionus noturīgākus pret klimata pārmaiņām. IMPETUS projekta ietvaros tiek pētītas arī sinerģijas starp klimata pārmaiņu mazināšanu, atbalstot reģionālo sociāli ekonomisko izaugsmi un stabilitāti, kā arī reģionu pāreju uz ekoloģisko ilgtspējību un noturību.

Projektā plānotās aktivitātes:

  • Batimetrijas (Ūdens dziļuma mērīšana) veikšanu Lielupē līdz 50km;
  • Paplašināt ūdens līmeņa un meteo staciju mērījuma staciju skaitu;
  • Izstrādāt rokas grāmatu agrīnās apziņošanas un datu apstrādes risinājumiem; Pilnveidot pastāvošos agrīnās apziņošanas risinājumus;
  • Integrēties valsts (LVĢMC) agrīnās apziņošanas sistēmā.  

Projekta kopējais finansējums: 16 224 768.85 eiro.

Zemgales plānošanas reģiona finansējums: 436 750.00 eiro.

Projekta mājaslapa: https://climate-impetus.eu/