Projekta nosaukums: Enerģētikas pasākumu telpiskās un sociālekonomiskās  

Nozare: Enerģētika

Finansējums: 100% ES

Projekta budžets: 1 707 925,00 EUR

ZPR budžets: 70 606,25 EUR

Projekta ieviešanas laiks: 2016.gada 1.februāris – 2018.gada 31.jūlijs

Projekta ilgums: 30 mēneši

Galvenais ZPR ieguvums: Izstrādāta jauna sadaļa “Zaļais transports” Zemgales  enerģētikas Rīcības plānā

Projekta darba pakas:

 1. Projekta vadība un koordinācija
  • Komunikācija ar vadošo partneri
 2. Zināšanu sistemātiska organizācija un uzlabošana integrētā ilgstpējīgā enerģētikas plānošanā
  • Piedalīties projekta aktivitātēs, kas saistītas ar:
   • mācību materiālu identificēšanu un pārskatīšanu, kas ietver metodes un rīkus, kas integrē enerģētikas projektus telpiskās plānošanas procesā.
   • Reģionālās un vietējās telpiskās plānošanas enerģētikā integrēšanu.  
   • Datu bāzes attīstību, praksi, situāciju analīzi un mācību materiāliem.
 3. Reģionālās „Living labs” („dzīvās laboratorijas”)
  • Izveidot, koordinēt un iedarbināt Reģionālās „Living Labs”, kas vērstas uz inovatīvas un novatoriskas koncepcijas integrēšanu enerģētikas plānošanas un telpiskās plānošanas sociāli ekonomiskajos dokumentos. 
 4. Apmācības
  • Mācību materiālu attīstīšana pašvaldību apmācību dalībniekiem. 
  • Reģionālo „Living Labs” locekļu apmācība.
 5. Integrētu un ilgtspējīgu Enerģētikas plānošanas konceptu institucionalizācijas ceļvedis
  • Ieviest integrētu ilgtspējīgu enerģētikas plānošanas koncepciju kopā ar atbilstošu institucionālo sistēmu, kas nodrošina pareizu koncepcijas ieviešanu, kas iespējama, pieņemot lēmumus dažādām ārpus projekta esošām atbildīgajām politikas veidošanas un lēmumu pieņemšanas struktūrām. 
 6. Informēšana un komunikācija
  • Informācijas sniegšana projekta vadošajam partnerim un citiem projekta partneriem projekta iekšējām vajadzībām.
  • Informēt reģiona sabiedrību iestādes mājas lapā.
  • Informatīvi piedalīties projekta mājas lapā.