Statuss:
Noslēdzies

Programma: INTERREG Baltijas jūras reģiona programma 2014 – 2020

Mērķis: Uzlabot videi draudzīgas transporta sistēmas pilsētu teritorijās, izmantojot pilsētas transporta dažādību un apkalpojot lielāku skaitu iedzīvotāju.

Vadošais partneris: Helsinku metropoles Lietišķo zinātņu universitāte (Somija)

Projekta partneri:

 • Ceļu satiksmes drošības aģentūra Trafi, (Somija);
 • Forum Virium Helsinki (Somija);
 • Helsinki Region Transport (Somija);
 • Suomen liikkumioperaattori Ltd (Somija);
 • Tallinnas Tehnoloģiju universitāte (Igaunija);
 • Tallinnas Transporta departaments (Igaunija);
 • Zemgales Plānošanas reģions (Latvija);
 • Chalmers Tehnoloģiju universitāte (Zviedrija);
 • Institute for Climate Protection, Energy and Mobility (Vācija);
 • Gdaņskas pilsētas pašvaldība (Polija);
 • Kongsbergs komūna (Norvēģija).

Projekta īstenošanas laiks: 01.10.2017.- 30.09.2020.

Projekta kopējais budžets: 3 768 388, 64 EUR

ERAF finansējums: 3 286 388, 64 EUR

Norvēģijas fonds: 482 000 EUR

ZPR budžets: 262 000 EUR

Projekta mērķa grupas:

 • Pašvaldības, pašvaldību sabiedriskā transporta speciālisti;
 • Iedzīvotāji;
 • SM, VARAM, transporta valsts un reģionālās institūcijas, tajā skaitā CSDD;
 • Zemgales plānošanas reģions;
 • Citas reģionā esošās šai jomā iesaistītās institūcijas.

Plānoto darbību apraksts:

Zemgale, līdzīgi kā citu valstu reģioni, saskaras ar izaicinājumiem, kas saistīti ar mērķiem sabiedriskā transporta jomā, tajā skaitā vides un “zaļā” transporta jomā. Projektā īstenojamās darbības saistītas ar ekosistēmu pakalpojumu izpēti, novērtēšanu, integrēšanu plānošanas un investīciju procesos, iesaistīto institūciju kapacitātes celšanu.

Projekta ietvaros tiks veiktas kopīgas darbības visiem partneriem, taču Zemgales Plānošanas reģions projekta ietvaros plāno darbības, kas būs raksturīgas un ļoti noderīgas tieši Zemgalei un tās pašvaldībām.

Projekta aktivitātes un rezultāti:

 1. Izstrādātas rekomendācijas, priekšlikumi nacionālās likumdošanas pilnveidei.
 2. Tehniskā izpēte Aizkraukles novadā.
 3. Tehniskā izpēte Jelgavā.
 4. Labas prakses piemēru iepazīšana un transfērs uz Zemgali, Latviju.
 5. Plānošanas kapacitātes celšana vietējiem (pašvaldību) un ZPR speciālistiem.
 6. Bezvadītāju sabiedriskā transporta paraugdemonstrējumi Jelgavā Pasta salā un Aizkrauklē virzienos no Aizkraukles Sv.Terēzes no bērna Jēzus baznīcas līdz Aizkraukles Vēstures un mākslas muzejam.
 7. Zaļā transporta kā videi draudzīga sabiedriskā transporta popularizēšana.
 8. Citi pasākumi.