Statuss:
Noslēdzies

Programma: Interreg Europe 2014-2020

2. prioritāte: Mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspēja

Projekta partneri:

 1. Thessaly Reģions (Grieķija)
 2. Lombardy reģiona vides fonds (Itālija)
 3. Zemgales plānošanas reģions (Latvija)
 4. Stara Zagora reģionālā Ekonomikas attīstības aģentūra, Bulgārija 
 5. Pardubice reģionālā attīstības aģentūra, Čehija
 6. Molise tirdzniecības kamera, Itālija
 7. Gorenjskas reģionālā attīstības aģentūra, Biznesa atbalsta centrs, Slovēnija
 8. Reģionālā inovāciju bezpeļņas organizācija “Pannon Novum WestTransdanubian”, Ungārija
 9. Newcastle Univeristāte (Apvienotā Karaliste)

Mērķis: Ieviest reģionālās politikas nostādnes mazo un vidējo uzņēmumu lauku teritorijās konkurētspējas attīstībai, integrējot jaunu produktu tehnoloģijas un biznesa modeļus inovatīvu produktu attīstībai.  Reģioni un citi iesaistītie partneri, daloties praktiskā pieredzē, ieviesīs jaunās prakses un zināšanas reģionālajos plānos, lai veicinātu inovatīvu produktu attīstību uzņēmumos lauku teritorijās.

Aktivitātes:

 1. Deviņas darba grupas (tajā skaitā trīs starptautiskas darba grupas), divi pieredzes apmaiņas pasākumi un apmācības maziem un vidējiem uzņēmumiem lauku teritorijās, un nacionālās politikas veidotājiem (Lauku atbalsta dienesta speciālisti, Lauku konsultāciju centru speciālisti, Ekonomikas ministrijas pārstāvji, Latvijas Lauksaimniecības universitāte u.c.) 
 2. Divi nacionāla līmeņa semināri;
 3. Viena sabiedriskā apspriede, lai noteiktu iespējas un šķēršļus inovāciju ieviešanā; 
 4. Viens Eiropas samits;
 5. Divas uzraudzības tikšanās;
 6. Divi nacionālā/ reģionālā līmeņa trešās puses pasākumi;
 7. Izpētes un analīzes rezultātā, izstrādāti astoņi rīcības plāni politikas instrumentu uzlabošanai;
 8. Publicitātes aktivitātes.

 Projekta kopējais budžets: 1 574 322,00 EUR (t.sk. ERAF: 1 302 146,50 EUR)

 ZPR budžets: 129 960,00 EUR (t.sk. ERAF: 110 466,00 EUR)

 Projekta īstenošanas laiks:

 • 1 fāze: 01.04.2016. – 31.03.2019. 
 • 2 fāze: 01.04.2019. – 31.03.2021