Statuss:
Noslēdzies

Zaļie publiskie iepirkumi resursu efektīvai reģionālai izaugsmei (GPP4Growth) Programma: Interreg Europe 2014-2020

Projekta partneri:

 1. Patras Universitāte (Grieķija)
 2. Lombardijas reģions (Itālija)
 3. Lodzas reģions (Polija)
 4. Antverpenes province (Beļģija)
 5. Vides un teritoriālās plānošanas ministrija, Andalūzijas reģionālā valdība (Spānija)
 6. Zemgales plānošanas reģions (Latvija)
 7. Stara Zagora reģionālās attīstības aģentūra (Bulgārija)
 8. Komunikāciju, vides un klimata pārmaiņu departaments (Īrija)
 9. Maltas reģionālās attīstības un dialogu fonds (Malta)

Mērķis:

GPP4Growth sekmēs jaunas iespējas valsts iestādēs, kas, izmantojot savu pirktspēju, varēs stimulēt videi draudzīgu izaugsmi - galvenokārt, integrējot jaunus kritērijus publiskajos iepirkumos, īpašu uzmanību pievēršot vides prasībām. Sagaidāms, ka uzlabotais regulējums risinās ar zaļajiem publiskajiem iepirkumiem saistītās reģionu vajadzības, un tas tiks izstrādāts saskaņā ar jauno, 2016. gadā spēkā stājušos ES publisko iepirkumu sistēmu. Iestādes Eiropā kopumā dažādos produktos un pakalpojumos patērē 14% no savienības IKP, jeb aptuveni 1,8 triljonus EUR gadā - šī ir iespēja rādīt labo piemēru un sekmēt videi draudzīgu un resursu efektīvu produktu un pakalpojumu iegādi.

Aktivitātes:

Sekmēt reģionālo iestāžu kapacitāti resursu efektīvas politikas īstenošanā un zaļo publisko iepirkumu sekmēšanā; uzlabot nacionālo/reģionālo politiku resursu efektīvai izmantošanai, piedāvājot uzņēmējiem produktu vai pakalpojumu sniegšanā savos piedāvājumos praksē integrēt vides faktoru un dzīves cikla izmaksas; veicināt reģionālās un nacionālās investīcijas zaļo publisko iepirkumu jomā, tā liekot uzsvaru uz jaunu “zaļo” produktu un pakalpojumu izstrādi; uzlabot reģionālo spēlētāju gatavību un radīt zināšanas un izpratni par zaļā publiskā iepirkuma ieguvumiem uz ilgtspējīgu patēriņu.

 1. Trīs starpreģionu darba grupas;
 2. Divas pieredzes apmaiņas vizītes;
 3. Viens reģionālais samits partneru un iesaistīto pušu pieredzes apmaiņai;
 4. Deviņi rīcības plāni politikas instrumentu uzlabošanai;
 5. 14 politikas sanāksmes, lai pārnestu projektā iegūto ārpus partnerības robežām;
 6. Digitāla dzīves cikla metodes izstrāde;
 7. Pieci tematiskie semināri un labo prakšu analīze zaļā publiskā iepirkuma efektivitātes uzlabošanai.

Paredzamie ieguvumi:

 • Vairāk nekā 7% pieaugums ar uzņēmējiem, kas partnerreģionos integrē vides prasības un dzīves cikla izmaksas;
 • Uzlabotas 200 publiskā sektora darbinieku zināšanas par resursu efektīvu izmantošanu un zaļā publiskā iepirkuma rīkošanu;
 • Radīta pieeja 10 miljoniem EUR investīciju citās ES programmās, kas paredzētas zaļo produktu un pakalpojumu attīstīšanai;
 • Vairāk nekā 1000 iesaistīto pušu pārstāvjiem paaugstināta izpratne par zaļo publisko iepirkumu un ilgtspējīga patēriņa veidošanu.

Projekta kopējais budžets: 1 704 769 EUR (t.sk. ERAF: 1 429 635,45 EUR)

ZPR budžets: 161 657 EUR (t.sk. ERAF: 137 408,45 EUR)

Projekta īstenošanas laiks:

 • 1. fāze 01.01.2017. - 31.12.2019.
 • 2. fāze 01.01.2020. - 31.12.2022.