Apmācības “Ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie tūrisma objekti un to pārvaldība"– prezentācijas (23.02.2022.)
Kategorija
Prezentācijas

Apmācības “Ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie tūrisma objekti un to pārvaldība"– prezentācijas (23.02.2022.)