Kategorija
Rīcības plāns

Ar Zemgales plānošanas reģiona attīstības padomes 2018. gada 20. marta lēmumu Nr.53 ir apstiprināts aktualizētais Zemgales plānošanas reģiona Attīstības programmas Rīcības plāns 2015. - 2020. gadam.