Kategorija
Rīcības plāns

Ar Zemgales plānošanas reģiona attīstības padomes 2016. gada 19. janvāra lēmumu Nr.152 ir apstiprināts aktualizētais Zemgales plānošanas reģiona Attīstības programmas Rīcības plāns 2015. - 2030. gadam.