Kategorija
Reorganizācijas plāns

Zemgales plānošanas reģions projekta Nr. 9.2.2.1/15/I/001 “Atver sirdi Zemgalē” ietvaros ir izstrādāti astoņu bērnu aprūpes iestāžu reorganizācijas plānu 1.redakcijas, kas tiek nodotas sabiedriskai apspriedei.

Informējam, ka šī gada 27.februārī pl. 11.00, Zemgales plānošanas reģiona 208.telpā notiks visu Zemgales reģiona bērnu aprūpes iestāžu reorganizācijas plānu sabiedriskās apspriedes sanāksme, kurā esiet visi laipni aicināti piedalīties.

Priekšlikumi iesniedzami līdz šī gada 22.februārim, aizpildot APTAUJAS ANKETU, un nosūtot to uz e-pasta adresi: dace.strautkalne@zpr.gov.lv.