Kategorija
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programma

Ar Zemgales plānošanas reģiona attīstības padomes 2015.gada 18.augusta lēmumiem 

 un 

 tika apstiprināti Zemgales plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015. - 2030.gadam un attīstības programmas 2015. - 2020.gadam projekti.