Licences Nr.: 1
Derīgums: 17.03.2021.- 16.03.2025.
Laika tarifs
0.20
Statuss
Izsniegta
Derīgs no (gads)
2021
Derīgs līdz (gads)
2025

Nolīgšanas tarifs,
EUR

Attāluma tarifs,
EUR/km

Laika tarifs,
EUR/min

Speciālie tarifi  Statuss 

Lēmuma
pieņemšanas
datums

1,00 1,00 (dienas); 1,25 (nakts) 0,20 - Izsniegta 17.03.2021