Licences Nr.: ZPR-TX/22L/7
Derīgums: 28.11.2022.-27.11.2026.
Laika tarifs
0.12
Statuss
Izsniegta
Derīgs no (gads)
2022
Derīgs līdz (gads)
2026

 Nolīgšanas tarifs,
EUR

Attāluma tarifs,
EUR/km

Laika tarifs,
EUR/min

Speciālie tarifi  Statuss 

Lēmuma
pieņemšanas
datums

1,00 0,80 0,60 (dienas); 0,70 (nakts) Izsniegta 27.10.2022