Licences Nr.: ZPR-TX/22L/2
Derīgums: 22.06.2022.-21.06.2026.
Laika tarifs
0.15
Statuss
Izsniegta
Derīgs no (gads)
2022
Derīgs līdz (gads)
2026

Nolīgšanas tarifs,
EUR

Attāluma tarifs,
EUR/km

Laika tarifs,
EUR/min

Speciālie tarifi  Statuss 

Lēmuma
pieņemšanas
datums

1,00 0,80 0,15 Izsniegta 21.06.2022