Licences Nr.: ZPR-TX/22L/3
Derīgums: 01.08.2022.-31.07.2026.
Laika tarifs
0.39
Statuss
Izsniegta
Derīgs no (gads)
2022
Derīgs līdz (gads)
2026

 Nolīgšanas tarifs,
EUR

Attāluma tarifs,
EUR/km

Laika tarifs,
EUR/min

Speciālie tarifi  Statuss 

Lēmuma
pieņemšanas
datums

2,99 2,00 0,39 Izsniegta 29.07.2022