Licences Nr.: ZPR-TX/22L/8
Derīgums: 12.12.2022.-11.12.2026.
Laika tarifs
0.20
Statuss
Izsniegta
Derīgs no (gads)
2022
Derīgs līdz (gads)
2026

Nolīgšanas tarifs,
EUR

Attāluma tarifs,
EUR/km

Laika tarifs,
EUR/min

Speciālie tarifi  Statuss 

Lēmuma
pieņemšanas
datums

1,00 1,00 0,20 Izsniegta 12.12.2022