Licences Nr.: ZPR-TX/19L/1
Derīgums: 16.05.2019. - 15.05.2023
Laika tarifs
0.15
Statuss
Izsniegta
Derīgs no (gads)
2019
Derīgs līdz (gads)
2023

Nolīgšanas tarifs,
EUR

Attāluma tarifs,
EUR/km

Laika tarifs,
EUR/min

Speciālie tarifi  Statuss 

Lēmuma
pieņemšanas
datums

1,00 0,60 (dienas)
0,70 (nakts)
0,15 - Izsniegta 15.05.2019