Licences Nr.: ZPR-TX/22L/4
Derīgums: 19.08.2022.-18.08.2026.
Laika tarifs
0.14
Statuss
Izsniegta
Derīgs no (gads)
2022
Derīgs līdz (gads)
2026

Nolīgšanas tarifs,
EUR

Attāluma tarifs,
EUR/km

Laika tarifs,
EUR/min

Speciālie tarifi  Statuss 

Lēmuma
pieņemšanas
datums

1,40 0,71 0,14 Izsniegta 18.08.2022