Licences Nr.: ZPR-TX/21L/1
Derīgums: 01.06.2021. - 31.05.2025.
Laika tarifs
0.20
Statuss
Izsniegta
Derīgs no (gads)
2021
Derīgs līdz (gads)
2025

Nolīgšanas tarifs,
EUR

Attāluma tarifs,
EUR/km

Laika tarifs,
EUR/min

Speciālie tarifi  Statuss 

Lēmuma
pieņemšanas
datums

2,00 1,00 0,20 Izsniegta 19.05.2021