Licences Nr.: ZPR-TX/22L/1
Derīgums: 17.01.2022.-16.01.2026.
Laika tarifs
0.17
Statuss
Izsniegta
Derīgs no (gads)
2022
Derīgs līdz (gads)
2026

Nolīgšanas tarifs,
EUR

Attāluma tarifs,
EUR/km

Laika tarifs,
EUR/min

Speciālie tarifi  Statuss 

Lēmuma
pieņemšanas
datums

2,00 0,86 0,17 Izsniegta 10.01.2022