Licences Nr.: ZPR-TX/20L/1
Derīgums: 07.08.2020. - 06.08.2024
Laika tarifs
0.15
Statuss
Anulēta
Derīgs no (gads)
2020
Derīgs līdz (gads)
2024

Nolīgšanas tarifs,
EUR

Attāluma tarifs,
EUR/km

Laika tarifs,
EUR/min

Speciālie tarifi  Statuss 

Lēmuma
pieņemšanas
datums

1,00 0,70 0,15 Anulēta 10.03.2022