Licences Nr.: ZPR-TX/22L/6
Derīgums: 02.09.2022.-01.09.2026.
Laika tarifs
0.25
Statuss
Izsniegta
Derīgs no (gads)
2022
Derīgs līdz (gads)
2026

Nolīgšanas tarifs,
EUR

Attāluma tarifs,
EUR/km

Laika tarifs,
EUR/min

Speciālie tarifi  Statuss 

Lēmuma
pieņemšanas
datums

1,00 0,80 0,25 Izsniegta 01.09.2022