Piektdiena, 12 Maijs 2017 10:34

Nodarbinātība un bezdarbs

Bezdarba līmenis valstī un reģionos pēdējos sešos gados ir bijis ļoti mainīgs, ko ietekmējusi valsts ekonomiskā nestabilitāte pēc 2009.gada finanšu problēmām pasaulē. Visaugstākais bezdarba līmenis bija vērojams 2010. gada sakumā, kad Latvijā bez darba bija 16,6% no visiem iedzīvotājiem, savukārt Zemgalē - 18,9%. Vērtējot pēdējo sešu gadu bezdarba līmeņa dinamiku, redzams, ka visā valstī un reģionos ir vērojams bezdarba līmeņa samazinājums un 2014. gada vidū Zemgalē tas bija 8,9%, bet vidēji Latvijā - 9,1%. Visaugstākais bezdarba līmenis nemainīgi pēdējā desmitgadē ir bijis Latgales reģionā.

Bezdarba līmenis Latvijā un reģionos no 2008. līdz 2014. gadam (%)

LM Nodarbinātības valsts aģentūra

Bezdarba līmenis Zemgales novados 2014.gadā (%)

LM Nodarbinātības valsts aģentūra

Vislielākais bezdarbnieku īpatsvars gan valstī, gan Zemgales reģionā ir tieši iedzīvotājiem ar profesionālo izglītību - vidēji Zemgalē tie ir 35% no visiem bezdarbniekiem, savukārt vismazākais bezdarbnieku īpatsvars ir iedzīvotājiem, kuriem izglītības līmenis ir zemāks par pamatizglītību.

Nodarbinātības un bezdarba līmenis Latvijā un reģionos 2013. gadā (%)

LR Centrālā statistikas pārvalde un LM Nodarbinātības valsts aģentūra