Zemgales plānošanas reģiona īstenojamā Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam projektā LLI-506 “Droša vide skolēniem un skolotājiem – kvalitatīvas izglītības pamats” (“Safe school”) notikušas projekta menedžmenta un vadības grupas sanāksmes, kuru laikā partneri informēja par līdz šim paveikto.

Iecavas novada pašvaldība pilsētā izvietojusi ātruma radarus un novērošanas tīklu ar 32 kamerām. Iegādāts aprīkojums mācībām par drošu dalību satiksmē - velosipēdi, ķiveres, kā arī imitācijas šķēršļiem, kādus var nākties pārvarēt, pārvietojoties ar velosipēdu. Projekta nākamajos periodos Iecavas novads plāno izveidot drošas braukšanas mācību zonu ar dažādiem elementiem, kas būs piemērota jebkura vecuma cilvēkiem, kuri vēlēsies uzlabot savas velosipēda vadīšanas iemaņas.

    

     

 

Savukārt Jonišķu pamatskola “Saule” īstenojusi dažādus pasākumus Eiropas mobilitātes nedēļas ietvaros, kuru laikā sniegta informācija par projektu, kā arī, piedaloties pilsētas pašvaldības pārstāvjiem, policistiem, skolotājiem un skolēniem, tika  organizētas dažādas aktivitātes. Projekta turpinājumā pamatskola “Saule” rīkos iepirkumus sporta laukuma seguma uzlabošanai un teritorijas videonovērošanas sistēmas izstrādei. Paredzēts iegādāties 55 videonovērošanas kameras, no kurām 23 tiks izvietotas skolas iekštelpās, bet 22 ārpusē, kur neuzturas dežūrējošais skolotājs. Tāpat paredzēts ieviest papildu drošības pasākumus tiešsaistē, uzstādot antivīrusus, spiegprogrammatūru iznīcinošas programmas, pasta filtrus un citus rīkus.

Līdztekus projekta aktivitātes ievieš arī projekta partneri Pakrojas reģiona pašvaldībā - uzstādītas videonovērošanas sistēmas trīs rajona izglītības iestādēs, iegādātas spēles stresa pārvarēšanai un emocionālai veselībai, kā arī aprīkojums pirmās palīdzības sniegšanas apmācībām.

  

Visas projekta aktivitātes vērstas uz to, lai skolēnu un pedagogu vidū palielinātu izpratni, zināšanas un praktiskās iemaņas dažādu drošības apdraudējumu novēršanā vai mazināšanā, kas kopumā ļauj veidot drošu un draudzīgu skolas vidi katrā no pašvaldībām. Projekta kopējais finansējums ir 452 585,75 eiro, tostarp ERAF finansējums – 384 697,86 eiro.

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Zemgales Plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Informāciju sagatavoja:

Ilze Lujāne

Sabiedrisko attiecību speciāliste
ilze.lujane [at] zpr.gov.lv