Zemgales kultūras programma

Noslēdzies Zemgales Plānošanas reģionā izsludinātais un administrētais “Latvijas Valsts mežu un Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstītās Zemgales Kultūras programmas 2019” projektu konkurss.

Konkursa mērķis ir veicināt Zemgales reģiona tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu, popularizēšanu un pieejamību plašai sabiedrībai, tostarp veicināt zemgaļu un sēļu materiālās un nemateriālās kultūras daudzveidības saglabāšanu, vienota Zemgales tēla veidošanu, atbalstīt jaunrades un pētniecības procesus kultūras jomā, sekmēt reģiona līdzsvarotu attīstību kultūras nozarē.

Šogad konkursam pavisam iesniegts tika 91 projektu pieteikums, kuros kopējā pieprasītā summa pārsniedza 330 tūkstošus eiro. Ekspertu komisija, kurā darbojās Valsts Kultūrkapitāla fonda, ZPR un NVO sektora pārstāvji, 25. aprīļa sēdē nolēmuši atbalstīt 45 projektu īstenošanu par kopējo summu 76 000 EUR.

 

AR ATBALSTĪTO PROJEKTU SARAKSTU IESPĒJAMS IEPAZĪTIES

 

Diemžēl jāatzīst, ka lielās konkurences dēļ daudz patiešām labu iniciatīvu atbalstu nesaņēma. Tāpat vairāki pieteikumi netika atbalstīti, jo to pieteikumos nebija ievērotas nolikumā noteiktās prasības.

Atbalstīto projektu ieviešana Zemgalē ilgs no 2019. gada 1. maija līdz 2019. gada 15.decembrim.

Plašāka informācija par “Zemgales Kultūras programmas 2019” rezultātiem:

Sanita Larionova

Projektu vadītāja
Sanita.Larionova [at] zpr.gov.lv