Radošums, atbildība, konflikti, uztraukumi, stress, miers, gandarījums - šīs ir tikai dažas no šķautnēm, ar kurām ikdienā saskaras daudzfunkcionālo dienas centru speciālisti. Lai spētu savas emocijas pilnvērtīgi vadīt, atšķetināt konfliktsituācijas un sniegt rīkus, kā radoši sevi izpaust, daudzfunkcionālo centru speciālisti no Latvijas un Lietuvas tikās īpaši šim mērķim paredzētās mācībās.

Pirmā mācību diena tika veltīta stresa un izdegšanas pazīmju atpazīšanai un padziļinātākai iepazīšanai kopā ar psiholoģi, krīzes vadības konsultanti, kognitīvi biheiviorālās terapijas praktizētāju Žanetu Taurienu. Dalībnieki ieguva zināšanas un praktiski pielietojamas prasmes par psiholoģisko līdzsvaru, stresa fizioloģiju un psiholoģiju, tā pazīmēm un iespējamiem vadības paņēmieniem. Tika aplūkoti faktori, kas palielina stresa un izdegšanas risku.

Nākamajā dienā dalībnieki praktiski darbojās meistarklasēs, kur tie uzzināja par metodēm un pieejām darbā ar dažādām mērķa grupām. Meistarklases vadīja mākslas terapeite Inga Bitēna, fizioterapeits Andrius Tamelis, kā arī mūzikas terapeits Jānis Rotšteins. Caur dažādo mūzikas instrumentu melodijām, izpaušanos vizuālā mākslā un sensorās istabas plašajām iespējām daudzfunkcionālo centru dalībnieki gan paši bija terapijas dalībnieki, gan tās procesā apguva dažādas metodes darbam ar centru klientiem.

Savukārt noslēdzošajā mācību dienā zinošā lektore Ilze Dzenovska vadīja semināru “Konflikti un to risināšanas stratēģijas – darbā, ģimenē, sabiedrībā. Mediācija”. Tajā dalībnieki apguva konfliktu risināšanas un vienošanās pratības nozīmi komandu ilgtspējīgai sadarbībai, konfliktu risināšanas destruktīvos un konstruktīvos ieradumus un stratēģijas. Tāpat apskatīta cieņpilnas un empātiskas komunikācijas nozīme konfliktu eskalācijas novēršanai, kā arī mediācijas principi un instrumenti ikdienas konfliktu risināšanā.

Daudzfunkcionālo centru dalībnieki mācības vērtē atzinīgi - vērtīgas bijušas kā praktiskas nodarbības, tā arī teorētiskas atziņas. Zināšanas būs noderīgas gan profesionālajā darbībā, gan personīgās izaugsmes veicināšanā. “Mans lielākais ieguvums ir atklāsme, ka uz pasaules esmu arī es, ne tikai ģimene, radi, darbs un apkārtējie. Kuriem, kā man līdz šim likās, palīdzēt vajag vairāk,” stāsta dalībniece. Palīdzošo profesiju pārstāvjiem, tostarp daudzfunkcionāliem centriem galvenais instruments ir pats speciālists, tādēļ ieguldījums no šīm mācībām ir pašos speciālistos kā vērtībā.

Mācības daudzfunkcionālo centru speciālistiem norisinājušās projekta “OCTOPUS” ietvaros. Projekts tiek īstenots Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā 2014-2020, tas tiks īstenots no 2020. gada jūnija līdz 2022. gada jūnijam. Projekta kopējais budžets ir 705 573,37 EUR (t.sk. ERAF finansējums 599 737,33 EUR).

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Zemgales Plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

www.latlit.eu / www.europa.eu

Informāciju sagatavoja:

Ilze Lujāne

Sabiedrisko attiecību speciāliste
ilze.lujane [at] zpr.gov.lv