Projekta ieinteresēto pušu ZPR telpās
Interreg Baltic Sea Region logo

Iepazīstot dažādus biomasu veidus, to ieguvi un izmantošanu ikdienas vajadzībām un uzņēmējdarbības iespējām, kā arī diskutējot par potenciāliem ieguvumiem biomasas izmantošanai enerģijas ieguvei, sadarbībām un šķēršļiem, aizvadīts Zemgales plānošanas reģiona projekta “Zilās-zaļās bioindustriālās sadarbības Baltijas jūras reģionā” (Blue Green Bio Lab) ieinteresēto pušu seminārs.

Projektu vadītājs Raitis Madžulis semināra apmeklētājus iepazīstināja ar projektu, tā lomu Zemgales plānošanas reģiona attīstības programmā, nozīmīgākajām mērķa grupām, kā arī sagaidāmajiem rezultātiem. Savukārt Daugavpils Universitātes aģentūras “Latvijas Hidroekoloģijas institūts” vadošā pētniece Anda Ikauniece apskatīja dažādos iespējamos biomasu veidus bioindustriālo sadarbību izveidošanai.

Apskatītie biomasu veidi bija gliemenes, jūraszāles, niedres, zāle, kā arī akvakultūras sugas. Tā, piemēram, gliemenes var izmantot pārtikā, barībai dzīvniekiem un mājputniem, biogāzei, arī kā dabisku risinājumu eitrofikācijas mazināšanai. Arī jūraszāles iespējams pielietot pārtikā, tostarp kā sastāvdaļu uztura bagātinātājiem, biogāzei, tās var būt kā celulozes resurss, augsnes uzlabotājs, dabisks risinājums eitrofikācijas mazināšanai. Niedres var kalpot kā būvmateriāls, augsnes uzlabotājs, dabisks risinājums krasta erozijas apturēšanai un eitrofikācijas mazināšanai, savukārt zāli var izmantot bioogļu ražošanai, kā olbaltumvielu avotu, arī kā dabisku risinājumu augsnes erozijas apturēšanai un piesārņojuma mazināšanai.

Savukārt ar praktiskiem piemēriem par biomasas iegūšanu un izmantošanu dalījās lauku uzņēmējs, saimniecības “Mežacīruļi” vadītāja vietnieks Oskars Cīrulis, bet par biomasas pārstrādi enerģijas ieguvei stāstīja biogāzes un mēslojuma ražošanas rūpnīcas “Egg Energy” komercdirektors Pēteris Vilks. Tāpat izglītojošu un vērtīgu stāstījumu par biomasas ieguves un izmantošanas iespējām no industriālajām kaņepēm un austrumu galegas sniedza Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes profesors Aleksandrs Adamovičs.

Semināra otrā daļa bija veltīta dalībnieku diskusijām par iespējamām bioindustriālajām sadarbībām un to veidiem Zemgales reģionā, esošām un nepieciešamām ražošanas iekārtām, papildus izmantošanas iespējām un par resursu plūsmu. Tāpat tika diskutēts par sadarbības biznesa potenciālu, apjoma, kvalitātes, izmaksu nozīmi biomasas izvēlei, kā arī definētas prioritārās problēmas, to risinājumu un nākotnē veicamo soļu noteikšana. Semināra diskusiju sadaļa bija spraiga un dalībnieki ieinteresēti, kas liecina, ka biomasu ieguves un izmantošanas tēma ir īpaši aktuāla. Ir vērts lūkoties nākotnē, pētīt dažādās izmantošanas iespējas un ieskicēt turpmākos iespējamos scenārijus.

Zemgales plānošanas reģions projekta Blue Green Bio Lab  ietvaros plāno izstrādāt zilās-zaļās biomasas izmantošanas pētījumu un rīcības plānu Lielupes baseinam.

Projekts tiek īstenots Interreg Baltijas jūras reģiona programmā 2021.-2027. gadam. Projekta kopējais finansējums ir 499,399.60 EUR (t.sk. ERAF finansējums 399,519.68 EUR).

www.interreg-baltic.eu / www.europa.eu

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Zemgales Plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Ilze Lujāne

Sabiedrisko attiecību speciāliste
ilze.lujane [at] zpr.gov.lv