Projekta IMPETUS sanāksme
ES karogs

Klimata likums, klimata pārmaiņu ietekme uz mežu un lauksaimniecības jomām, energopārvaldība, vētras, ES fondu piesaistes iespējas vides un dabas aizsardzības jomās, kā arī esošie un īstenotie projekti vides un enerģētikas jomās – šie ir daži no tematiem, kas apskatīti aizvadītajā apvienotajā klimata, enerģētikas un vides koordinācijas darba grupas sanāksmē.

Lai apspriestu minētos tematus, Jelgavā 5. oktobrī pulcējās darba grupas dalībnieki, pārstāvot Klimata un enerģētikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministriju, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru (LLKC), Zemgales Reģionālo enerģētikas aģentūru (ZREA), Jelgavas digitālo centru, Baltijas vides forumu, Dobeles novadu un citas iestādes.

Sanāksmi atklāja Zemgales plānošanas reģiona projektu vadītāji Raitis Madžulis un Evija Ērkšķe, kuri informēja par ZPR projektiem klimata, enerģētikas un vides jomās – apskatīti zaļā transporta risinājumi (e-MOPOLI), cīņa ar invazīvajām sugām (INVALIS), vēja parku izveides iespējas (BIOWIND) un vēl citi projekti  kā RESIST, GIA, Natalie, Blue-Green Bio Lab, Engrave un IMPETUS. Arī ZREA direktore Inga Kreicmane informēja par aģentūras ieviestajiem projektiem un tajos īstenotajām aktivitātēm.

Pasākuma gaitā Klimata un enerģētikas ministrijas Klimata pārmaiņu departamenta vecākā speciāliste Indra Levite vēstīja par likumprojektu “Klimata likums”, kas tiek izstrādāts ar mērķi pilnveidot klimata pārmaiņu politikas jomas juridisko ietvaru, izveidojot regulējumu, kas ietvertu visus būtiskākos klimata politikas nosacījumus vienuviet. Savukārt Investīciju politikas departamenta Vides investīciju nodaļas vecākā eksperte Anete Kalniņa sniedza informāciju par ES fondu piesaistes iespējām vides un dabas aizsardzībās jomās. Par klimata pārmaiņu ietekmi uz mežu un lauksaimniecības jomām klāstīja LLKC direktors Kaspars Žūriņš, bet Dobeles novada pašvaldības izpilddirektors Agris Vilks klātesošos iepazīstināja ar 7. augusta vētras nodarītajiem postījumiem un īstenotajiem pasākumiem to likvidēšanai. Kā noslēdzošais runātājs pirmajā pasākuma pusē uzstājās SIA “Mesh energopārvaldība” pārstāvis Aigars Lukss, lai vēstītu par energopārvaldību pašvaldību ēkās un CO2 gaisa kvalitātes mērītāju gūtajiem datiem.

Otra darba grupas daļa bija veltīta projekta “Dinamiska informācijas pārvaldība klimata pārmaiņu pielāgošanās pasākumiem starpnozaru ietvarā Eiropas reģionos” jeb IMPETUS diskusijai par prioritārajiem virzieniem un pasākumiem, kas palīdzētu novērst potenciālo kaitējumu lauksaimniecībā, mežsaimniecībā, bioloģiskajai daudzveidībai, sabiedrības veselībai, pilsētvidei un infrastruktūrai. Gūtās idejas un apkopotie viedokļi būs vērtīgi Zemgales reģionālā pielāgošanās klimata pārmaiņām plāna izstrādē.

ŠEIT pieejamas runātāju prezentācijas.

Projekta IMPETUS sanāksme

Projekts Nr. 101037084 IMPETUS tiek finansēts no Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas Horizon 2020 uzsaukuma LC-GD-1-3-2020 – “Climate-resilient Innovation Packages for EU regions” ietvaros. Pie IMPETUS īstenošanas strādā 32 organizācijas no deviņām Eiropas valstīm, Latvijā to ievieš Zemgales plānošanas reģions, Baltijas vides forums un Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs. Projekta kopējais budžets ir 16 224 768.85 eiro, no kuriem 436 750.00 piešķirti ZPR.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Zemgales Plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Ilze Lujāne

Sabiedrisko attiecību speciāliste
ilze.lujane [at] zpr.gov.lv