Turpinot aktivitātes ZPR īstenotajā “Innogrow” projektā, 23. martā jau ceturtajā iesaistīto pušu diskusijā tiksies nozares eksperti, sarunās uzsvaru liekot uz inovācijām un reģionālu pieeju MVU sektoram.

Sekojot tendencēm, arī Latvijā aizvien lielāks uzsvars uzņēmējdarbībai reģionos tiek likts uz jaunievedumiem - gan pašu produktu un pakalpojumu ideju jomā, gan sadarbībā ar citiem uzņēmējiem, gan izplatīšanas kanālu klāstā. Mazās un vidējās uzņēmējdarbības (MVU) sektors teritorijās ārpus pilsētām ir īpaši piemērots, jo tas ir elastīgs un pateicīgs dažādu jauninājumu ieviešanā, tādēļ šī tēma izvēlēta par iesaistīto pušu tikšanās vadmotīvu. Sanāksmē par to, kā izpaužas inovāciju ekosistēmas un kā tās ietekmē lauku ekonomikas dažādošanu stāstīs SIA “NK konsultācijas” eksperts un inovāciju ieviesējs Neils Kalniņš. Savukārt specifiski par inovāciju ekosistēmām Latvijā, to vēsturi un aktivitātēm diskusiju papildinās Ekonomikas ministrijas Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta direktors Kristaps Soms.

Jaunu uzņēmumu attīstības platformās sevi lieliski pierādījušas biznesa akseleratoru programmas. Viena no tām - “Buildit Latvia” - atbalsta komandas un jaunuzņēmumus, kuri izstrādā vai jau izstrādājuši dažādus netipiskus risinājumus, sniedzot finansējumu kā uzņēmuma izveidei un produkta izstrādei, tā arī tālākai izaugsmei. Tādēļ par biznesa akseleratoru lomu inovācijās, attīstībā un lauku ekonomikas dažādošanā klātesošajiem pastāstīs “Buildit Latvia” pārstāvis Matīss Neimanis.

Tāpat aizvien lielāku aktualitāti gūst Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras īstenotā skautu programma. Tās galvenais akcents ir veicināt sadarbību starp augstākās izglītības iestāžu pētniekiem un uzņēmējiem, kuri plāno attīstīt jaunu produktu vai tehnoloģiju vai uzlabot esošo. Latvijas Lauksaimniecības universitātē šāda skauta funkciju pilda Vides un būvzinātņu fakultātes vadošā pētniece Ilze Stokmane, un viņa diskusijā klātesošajiem pastāstīs par programmu un skautu lomu inovāciju attīstīšanā, tostarp lauku ekonomikas dažādošanai.

Sanāksmes noslēgumā pirms diskusijām klātesošos par Lauku atbalsta dienesta iegūto pieredzi un saredzamajām iespējām inovāciju attīstībā lauku ekonomikas dažādošanai iepazīstinās dienesta Zemgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes vadītājs Viesturs Reinfelds, bet Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Jelgavas un Dobeles biroju vadītāja Anna Liscova prezentēs šīs iestādes pieeju un jomā iegūto pieredzi.

Jaunu politiku izstrāde un to virzīšana reģionālā un nacionālā līmenī, tā veicinot uzņēmumu modernizāciju un jaunievedumu attīstīšanu ir galvenais Eiropas Savienības līdzfinansētā projekta “Reģionālo politiku veidošana uzņēmumiem laukos inovatīvas konkurētspējas un izaugsmes attīstībai” jeb “INNOGROW” mērķis. Vienlaikus paredzēts veicināt lokālās, reģionālās un nacionālās politikas īstenotāju pozitīvu attieksmi tehnoloģiju un inovāciju ieviešanā. Tāpat ar Zemgales Plānošanas reģiona starpniecību tiks veicināts dialogs starp mērķgrupām, tā stimulējot kopīgu risinājumu meklēšanu un ieviešanu uzņēmējdarbībā laukos.

Projektu INNOGROW 85% apmērā līdzfinansē Eiropas Savienības Interreg Europe programma. Kopējais projekta budžets - 1 574 322 EUR, ZPR budžets 129 960 EUR (t.sk. ERAF: 110 466 EUR). Plašāk par projektu - interregeurope.eu/innogrow/