Erasmus+ Projekts Link Projektu jaunumi
Projekta Link jauniešo foruma darbs grupās

Līdzfinansē ES lofo

Ceturtdien, 4. aprīlī, ēnu dienā Jelgavā norisinājās Iesaistīto pušu forums darbā ar jauniešiem, kurā piedalījās dažādu nozaru speciālisti, kuri ikdienā ir saskarsmē ar jauniešiem, kā arī viņu “ēnas”, lai vecinātu sadarbību dažādu kopienu pārstāvjiem darbā ar jauniešiem Jelgavas pilsētā un Jelgavas novadā, kā arī kopīgi meklētu labākos risinājumus, mācoties ieklausīties pašu jauniešu viedoklī.

Pasākums norisinājās projekta Mācību un inovāciju sadarbības tīkls (LINK) ietvaros. Tā sākumā projekta vadītāja Ieva Zeiferte sanākušos iepazīstināja ar projekta mērķiem - veicināt Inovatīvas pieejas, izmantojot neformālas metodes, lai izkāptu no savas komforta zonas un paskatīties no citas puses uz jauniešu darbu, atrast domubiedrus, lai kopīgi realizētu savas idejas.

Kā pirmā foruma aktivitāte bija diskusiju formāts World Caffe, kuru moderēja Lauma Gulbe un kur grupās pasākuma dalībnieki dažādu institūciju pārstāvji kopā ar jauniešiem apsprieda dažādas tēmas kā problēmas starp jauniešiem un pieaugušajiem, motivāciju darbā un iespējas turpmākai sadarbībai.

Nevalstiskā sektora pārstāve un jauniešu darbā pieredzējusī Santa Krastiņa vadīja nodarbību par kopienas stiprināšanu darbā ar jauniešiem un kopīgi radītām sociālajām inovācijām. Jaunieši savukārt radīja kopdarbu – vēstījumu pieaugušajiem “Arī jaunietis ir cilvēks!”

Ilze Lujāne

Sabiedrisko attiecību speciāliste
ilze.lujane [at] zpr.gov.lv