EntreComp metodes mācības Dobelē
EEZ programmas logo

Projektā “Uzņēmējdarbība Zemgalē” norisinājušās pirmās divu dienu uzņēmējdarbības mācības jauniešiem pēc EntreComp metodes. Lektoru Ilzes Vaičules-Freimanes un Eduarda Krūmiņa vadībā Zemgalē kā pirmie uzņēmējdarbības garu attīstīja Dobeles 1. vidusskolas skolēni.

EntreComp (European Entrepreneurship Competence Framework) ir uzņēmējdarbības kompetenču ietvars, ko izstrādājusi Eiropas Komisija. Tā galvenās dimensijas ir kompetenču jomas, kas atspoguļo uzņēmējdarbību kā spēju pārvērst idejas darbībā un rada vērtību kādam citam, ne sev. Metode piedāvā visaptverošu aprakstu par zināšanām, prasmēm un attieksmēm, kas cilvēkiem nepieciešamas, lai viņi spētu attīstīt uzņēmēja domāšanu un radītu finansiālu, kultūras vai sociālo vērtību citiem. Ietvarā identificētas 15 kompetences, kas apraksta, ko nozīmē būt uzņēmējam.

Dobeles 1. vidusskolas skolotāja Gita Paegle noritējušās mācības vērtē pozitīvi: “Es uzskatu, ka nodarbības jauniešiem bija ļoti vērtīgas, jo lika domāt, analizēt sevi, savas spējas noteikt mērķi, kā arī faktorus, kas ietekmē mūsu pašpārliecību, ko varam sevī uzlabot, lai stiprinātu savu pašapziņu. Arī man pašai šīs nodarbības deva pārliecību, ka darbojos pareizā virzienā, jo dažkārt, strādājot pēc jaunajām kompetencēm, rodas bažas, vai daru pareizi, kā strādāt, lai sasniegtu rezultātu.”

Savukārt EntreComp metodes būtību uzsver projekta eksperte darbā ar jauniešu iesaisti uzņēmējdarbībā Santa Tuherma. Viņa norāda, ka mācības darbojas kā katalizators vietējās uzņēmējdarbības attīstībai un inovācijai, atbalstot jauniešu iniciatīvas uzņēmējdarbības jomā. “Uzņēmējdarbības spēju attīstība daudzus gadus ir bijis viens no galvenajiem ES un dalībvalstu politikas mērķiem. Mums pieaug apziņa, ka uzņēmējdarbības prasmes, zināšanas un attieksmi var apgūt jau skolas solā, un tas savukārt noved pie plašas uzņēmējdarbības domāšanas veida un kultūras attīstības, kas dod labumu katram no mums un sabiedrībai kopumā,” komentē S. Tuherma. Eksperte akcentē, ka EntreComp uzņēmējdarbības kompetences ietvaru var izmantot kā instrumentu, lai attīstītu jauniešu uzņēmējdarbības spējas. Mērķis ir panākt kopēju izpratni par uzņēmējdarbības kompetenci kā veselumu, kas nodrošina iespējas jauniešu sākotnējai apmācībai, kā arī turpmākai jau pieaugušo kvalifikācijas celšanai un pārkvalifikācijai.

Šīs bija pirmās mācības jauniešiem pēc EntreComp uzņēmējdarbības kompetenču modeļa, pavisam kopumā projekta ietvaros ir paredzētas četras šāda veida nodarbības.

Projekts “Uzņēmējdarbība Zemgalē” tiek ieviests EEZ grantu 2014. - 2021. gada perioda programmā “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība”. EEZ un Norvēģijas granti ir finansiāls atbalsts, ko sniedz Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Projekta kopējais budžets ir 969 256 EUR, no kuriem EEZ grantu līdzfinansējums ir 793 867,70 EUR.

Strādājam kopā konkurētspējīgai Eiropai