Remigrācija Uzņēmējdarbība
konkurss

Zemgales plānošanas reģions (ZPR) ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) atbalstu organizē konkursu “Remigrācijas atbalsta pasākums – uzņēmējdarbības atbalsts”

Lai veicinātu iedzīvotāju vēlmi atgriezties Latvijā, remigrācijas programmas (www.paps.lv) ietvaros Zemgales plānošanas reģions pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas iniciatīvas aicina reģiona pašvaldības piedalīties konkursā.

Mērķis: noteikt pašvaldības, kuras īstenos uzņēmējdarbības atbalstu un saņems valsts līdzfinansējumu periodā no 2024. līdz 2026.gadam. Atbalstu paredzēts piešķirt uzņēmumiem, kas rada jaunas darbavietas, un/vai jaunizveidotiem remigrantu uzņēmumiem – fokusā ir remigrants kā darba ņēmējs vai uzņēmējs.

Iesniegšanas kārtība: konkursa dalībnieki iesniedz pieteikumu dalībai Konkursā atbilstoši nolikuma 1. pielikumā “Pieteikuma anketa dalībai konkursā” noteiktajai formai, nosūtot to elektroniski Zemgales plānošanas reģiona Vērtēšanas komisijai, ar norādi “Konkursam “Remigrācijas atbalsta pasākums – uzņēmējdarbības atbalsts”” uz zpr@zpr.gov.lv.

Iesniegšanas termiņš: 5.septembris – 2.oktobris.

Konkursa nolikums:

  Pieteikuma anketa:

   

  Neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar Zemgales plānošanas reģiona remigrācijas koordinatori Agnesi Boktu; telefoniski 22338666 vai rakstiski uz e-pastu agnese.bokta@zpr.gov.lv.

   

  Jau iepriekš informējām, ka finansējums tiks piešķirts uzņēmumiem, kas rada jaunas darbavietas, un/vai jaunizveidotiem remigrantu uzņēmumiem. Galvenais fokuss šādā konkursā ir remigrants kā darba ņēmējs vai remigrants kā uzņēmējs. Rezultātā tiks plānoti un īstenoti daudzveidīgi atbalsta pasākumi un sniegts finansiāls atbalsts pašvaldību pieteikumos norādītajām aktivitātēm, kas vērstas uz remigrācijas sekmēšanu.

  Savukārt, lai noteiktu atbalsta apmēru pašvaldībām un veiktu remigrācijas atbalsta pasākuma projektu pieteikumu vērtēšanu, ir izveidota vērtēšanas komisija, kuras sastāvā darbojas Zemgales plānošanas reģiona un LIAA Jelgavas Biznesa inkubatora pārstāvji.

  Pašvaldības 2023. gada konkursa ietvaros var pieteikties finansējumam līdz trīs gadu periodam (2024.-2026. gads). Kopējais pieejamais finansējums Zemgales plānošanas reģionā ir 240 000 eiro. Atbalsta apmērs vienai pašvaldībai ir no 3 000 eiro līdz 240 000 eiro. Konkursa finansējums būs pieejams no 2024. gada 2. janvāra.

   

  Agnese Bokta

  Remigrācijas koordinatore
  Agnese.Bokta [at] zpr.gov.lv

  Undīne Šulca-Heistere

  Sabiedrisko attiecību speciāliste
  Undine.Sulca [at] zpr.gov.lv