Projekta partneri vizītē Iecavas vidusskolā
Bilde

Lai pasniegtu uzņēmējdarbības mācīšanas metodes un iedvesmotu jauniešus, Zemgalē viesojās uzņēmējs un skolotāja no Norvēģijas, kuri apmeklēja četras reģiona skolas projekta “Uzņēmējdarbība Zemgalē” ietvaros.

Divu dienu ilgajā vizītē uzņēmējs Alfs Johansens un uzņēmējdarbības pasniedzēja Kristīne Arnesena apmeklēja četras Zemgales reģiona skolas – Penkules pamatskolu, Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāziju, Iecavas vidusskolu un Ozolnieku vidusskolu. Minēto skolu audzēkņiem atkarībā no to vecuma grupas tika demonstrēta, kā arī tie praktiski pielietoja kādu no uzņēmējdarbības apgūšanas metodēm. Viena no tām bija SVID analīze, kurā jāapskata uzņēmējdarbības idejas stiprās un vājās puses, kā arī iespējas un draudi. Nākamais solis metodei ir rast risinājumus un meklēt iespējas uzlabojumiem, kur saskatītas vājās puses un draudi. Otra metode ir ideju radīšana, kas izriet no problēmu saskatīšanas apkārtējā vidē vai sabiedrībā. Metodes izmantošanas laikā skolēni radīja dažādas idejas, sākot no praktiskām darbībām kā palīdzības līdzcilvēkiem, sporta laukumu uzstādīšanas, līdz pat mobilajām lietotnēm un pusaudžiem piemērotas kosmētikas līnijas izveides.

Projekta partneri vizītē Penkules pamatskolā

“Biznesa un uzņēmējdarbības apgūšana ir svarīga no daudziem skatu punktiem. Viens no tiem ir nepieciešamība radīt labas darba vietas cilvēkiem, kas ir nozīmīgi visiem reģioniem un novadiem, lai tur dzīvojošajiem cilvēkiem būtu plaukstoša nākotne. Otrkārt, mācīšanās par uzņēmējdarbību ir personiska vērtība, ko var izmantot dažādās jomās. Ja jūs vadāt savu uzņēmumu vai darāt ko citu dzīvē, radoša attieksme un izpratne par uzņēmējdarbību būs noderīga. Jauniešiem ir jāsaprot, ka rezultāti un panākumi nerodas no nekā. Tie nāk no kompetences, radošuma un smaga darba. Attieksmi, komunikāciju un mārketingu ir iespējams iemācīt, un skolām šeit ir būtiska loma,” komentē Norvēģijas uzņēmējs Alfs Johansens.

Savukārt par pieredzēto, strādājot ar Zemgales skolu jauniešiem, stāsta skolotāja Kristīne Arnesena: “Man bija ļoti interesanti strādāt ar Zemgales jauniešiem. Viņi šķita ļoti dedzīgi un ieinteresēti tajā, kas notiek viņu kopienā. Viņiem rūp viņu dzīvesvieta un viņi vēlas, lai tā kļūtu labāka. Jauniešiem bija labas idejas un izpratnes pilnas pārdomas par vajadzībām. Es saskatu šajos jauniešos lielu potenciālu un ceru, ka Zemgale novērtēs un ieklausīsies viņos. Aicinu arī pašus skolēnus iesaistīties jauniešu padomēs, lai viņi varētu ietekmēt savu nākotni.”

Projekts “Uzņēmējdarbība Zemgalē” tiek ieviests EEZ grantu 2014. - 2021. gada perioda programmā “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība”. EEZ un Norvēģijas granti ir finansiāls atbalsts, ko sniedz Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Projekta kopējais budžets ir 969 256 EUR, no kuriem EEZ grantu līdzfinansējums ir 793 867,70 EUR.

Strādājam kopā konkurētspējīgai Eiropai

Ilze Lujāne

Sabiedrisko attiecību speciāliste
ilze.lujane [at] zpr.gov.lv