NVO un ZPR

Ar mērķi dalīties ar "Zemgales vēsturiskās zemes kultūras programma 2023" konkursa rezultātiem un veicināt mazākumtautību NVO iesaisti kultūras programmas īstenošanā, aizvadīts dažādu biedrību tīklošanās pasākums.

Jau pērnā gada pavasarī informēja, ka, noslēdzoties Zemgales plānošanas reģiona izsludinātajam un administrētajam “Zemgales vēsturiskās zemes kultūras programmas 2023” projektu konkursam, tika piešķirts finansējums 74400,00 eiro apmērā dažādu projektu īstenošanai. Finansiālu atbalstu saņēma 21 projekts.

Tagad, kad projekti ir īstenoti, bija iespēja atkal pulcēties biedrību pārstāvjiem, kuri startēja šajā konkursā, lai dalītos pieredzē, kā arī uzrunātu potenciāli citas nevalstiskās organizācijas piedalīties jau nākamajā projektu konkursā.

Projektu konkursa mērķis ir veicināt kvalitatīva un daudzveidīga kultūras piedāvājuma pieejamību sabiedrībai un jaunradi Zemgales vēsturiskajā zemē un veicināt Zemgales vēsturiskās zemes kultūras daudzveidības saglabāšanu un attīstību.

Kā pirmā savā pieredzē dalījās biedrības “Diždancis” pārstāve. Biedrība konkursā ieguva finansiālu atbalstu koncertuzveduma “Vilim Ozolam – 100” īstenošanai. Viņa atklāj, ka dalība šajos konkursos ir ļoti vērtīga pieredze un ļauj “trenēt projektu rakstīšanas muskuli”. Lai arī pirmajā reizē biedrības iesniegtais projekts netika apstiprināts, tas neļāva nolaist rokas, un jau turpmākos gadus projektu konkursā starts bijis veiksmīgs. Tāpat atbalstu saņēma arī otrs pieredzes stāsts – Bauskas mūzikas un mākslas skolas īstenotais koncertu cikls “Dzimuši Bauskai”.

Starp pieredzes stāstiem bija arī biedrības “Penkulē atver durvis” iesniegtais projekts “Ālaves muižas parka dendroloģiskā sastāva un telpiskās struktūras apsekojums un rekonstrukcijas projekts kultūrvēsturiskā aspektā”. Arī Dobelē realizēti vairāki projekti, tostarp Dobeles vēstures biedrības grāmata “Dobeles atbrīvošanas piemineklis”, kura jau marta sākumā piedzīvos atvēršanas svētkus.

Savukārt pieredzes stāstu sesiju noslēdza biedrības “Lielauces attīstībai” pārstāvis. Šī biedrība projektu konkursā saņēma finansiālu atbalstu realizējot projektu “Lielauces baznīcas kultūrvēsturiskā nozīme”.

Visi biedrību pārstāvji savos stāstījumos atzina, ka saskārušies, ar dažādiem šķēršļiem projekta rakstīšanas stadijā, minot, ka būtu nepieciešams ieviest kādas apmācības NVO, kuru laikā interesenti varētu apgūt pamatzināšanas projektu izstrādē. Kā min Zemgales NVO vadītājs Uldis Dūmiņš, šis noteikti ir labs ieteikums un potenciāli nākotnē varētu plānot vispārīgas apmācības, jo projektu konkursi ir daudz un dažādi. Reizi mēnesī, kad tiek izsludināts konkrēts projektu konkurss, ir iespējams saņemt konsultācijas par konkrētu projekta ideju.

Tāpat projektu ieviesēji atzina, ka veiksmes pamatā slēpjas pārliecība par savu ideju un projektā ieguldītais sirds darbs. Kā norāda Penkules biedrības vadītāja Aija Kočina: “Sākumā ir jānotic pašam un “jāiedegas” par savu ieceri, tad arī projekta rakstīšana būs raitāka un lielāka iespēja, ka tas gūs atbalstu”.

Starp klātesošajiem bija arī vairākas nacionālo kultūras biedrību organizācijas, kas pēc pieredzes stāstu noklausīšanās, izrādīja interesi startēt šajā projektu konkursā.

Undīne Šulca

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Undine.Sulca [at] zpr.gov.lv