Zemgales plānošanas reģions
ukraini_19.12.

Aizvadīta tiešsaistes sanāksme starp Zemgales plānošanas reģionu, tā pašvaldībām un Ukrainas Rivnes pašvaldību. Tikšanās reizē puses vienojušās par potenciālu sadarbību, kas varētu veicināt atbalstu kara skartajai Ukrainai.

Jau iepriekš ziņojām, ka vēlmi dibināt sadraudzību izteikuši ukraiņu puses pārstāvji. Tāpēc, lai vienotos par sadarbības iespējām un nosacījumiem, puses tikās tiešsaistes sanāksmē. Tajā piedalījās Rivnes pilsētas un rajona pašvaldības priekšsēdētājs ar vietniekiem un domes deputātiem, kā arī dažādu nozaru speciālistiem. Savukārt Zemgales pusi pārstāvēja plānošanas reģiona administrācija un 6 pašvaldību priekšsēdētāji.

Pēc abpusējas iepazīšanās, katra Zemgales pašvaldība īsi izstāstīja par esošajām sadarbībām ar dažādām Ukrainas pilsētām, kā arī kāds atbalsts sniegts imigrantiem no Ukrainas, kas šobrīd patvērumu raduši kādā no Zemgales plānošanas reģiona pašvaldībām.

Rivnes pašvaldības priekšsēdis Vasīlijs Timoščuks izteica milzīgu pateicību Latvijai, kas atbalsta ziņā ir starp līderiem. Sanāksmes turpinājumā ukraiņu puses pārstāvji ieskicēja, kā izskatās viņu ikdiena kara apstāķļos. Šobrīd galvenais fokuss ir koncentrēts uz palīdzības sniegšanu karavīriem un to ģimenēm. Arī sadarbības meklēšana ārpus valsts robežām ir viens no veidiem, kā potenciāli atvieglot kara skarto valsts ikdienu.

Rivnes pārstāvji akcentē, ka vairums rūpnīcu ir pārorientējušas savu pamatdarbību, lai varētu ražot detaļas droniem, kurus izmantot kara laukā. Tomēr arvien grūtāk paliek detaļu komplektēšana, tāpēc viens no lūgumiem bija apzināt reģiona uzņēmēju iespējas pielāgot savu esošo darbību un papildus ražot arī militārajai tehnikai vajadzīgās detaļas.

Tāpat Rivnes pašvaldībā trūkst transportlīdzekļi, kurus izmantot, piemēram, ātrās neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumu nodrošināšanai. Esošais transports nodots armijas vajadzībām.

Kā vēl vienu atbalsta iespēju Rivnes pašvaldība lūdz nodrošināt bērnu uzņemšanu Latvijā, organizējot nometnes, lai vismaz uz īsu brīdi mazajiem ukraiņiem būtu atelpa no kara šausmām.

Ņemot vērā, ka šonedēļ no Eiropas Savienības puses saņemti pozitīvi signāli Ukrainas iespējamai uzņemšanai kopienā, Rivnes pārstāvji min, ka sadarbība nākotnē varētu būt vērsta arī uz starptautisko fondu apguvi, kur Latvijai ir krietni lielāka pieredze.

Sanāksmi no Latvijas puses vadīja Aizkraukles novada domes priekšsēdētājs un Attīstības padomes priekšsēdētāja vietnieks Leons Līdums. Uzklausot ārvalstu viesu prezentāciju, Līdums norādīja, ka šobrīd Zemgales pārstāvjiem ir mājas darbs apzināt iespējas palīdzēt kādā no augstāk minētājiem punktiem.

Savukārt, jau tagad iespēju palīdzēt medicīnas jomā izteica Jelgavas valstspilsētas priekšsēdētājs Andris Rāviņš. Viņš norāda, ka pilsētas slimnīcai būtu iespēja uzņemt noteiktu skaitu ievainoto karavīru, lai šeit tiem sniegtu ķirurģijas manipulācijas un nodrošinātu rehabilitāciju. Tāpat valstspilsētas vadība izteica potenciālu iespēju sadarboties iekļaujošās izglītības jautājumos. Konkrētāk Ukrainas puses pārstāvji vēlējās noskaidrot, kā mūsu valstī tiek organizēts mācību process bērniem ar redzes traucējiem. Rāviņa kungs norādīja, ka pilsētas Izglītības pārvalde un Rivnes attiecīgā iestāde varētu koordinēt iespējamo sadarbību pieredzes apmaiņā.

Skaidrs, ka starp Zemgales plānošanas reģionu un Rivnes pašvaldību nākotnē varētu noslēgt noteikta veida sadarbības līgumu, taču līdz tam ir virkne risināmu procedūru, kurā iesaistītas arī abu valstu Ārlietu ministrijas. Tāpat jāapzina abu pušu iespējas, kā arī līguma veidošanā, jāiekļauj konkrēti sadarbības virzieni. Tomēr abas puses pozitīvi vērtē aizvadīto sanāksmi un ir atvērti sadarbībai arī pirms oficiālā līguma noslēgšanas.

Undīne Šulca-Heistere

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Undine.Sulca [at] zpr.gov.lv