Pēc divu gadu pārtraukuma notikusi Erasmus+ programmas projekta CASE partneru darba grupas tikšanās klātienē Spānijas Basku reģiona pilsētā Bilbao.

 

Šī tikšanās bija kā balva divu gadu attālinātam darbam pie platformas https://dementialearning.eu/. Platformā apkopota piecu Eiropas valstu – Skotijas, Zviedrijas, Spānijas, Rumānijas, Latvijas partneru pieredze demences slimnieku labākā izpratnē un aprūpē. Šī platforma piedāvā iespēju gan jauniem aprūpes darbiniekiem, gan aprūpes personālam ar nelielu pieredzi veselības un aprūpes nozarēs apgūt zināšanas par demenci un to, kā aprūpēt cilvēkus ar šo slimību.

Projekts šobrīd tuvojas noslēguma posmam, kurā vēl jāpaveic apmācību platformas un tajā ietvertās programmas rokasgrāmatas izstrāde un pilotēšana, kā arī konferences organizēšana Zemgales plānošanas reģionā. Tikšanās laikā notika darbs grupās pie rokasgrāmatas satura koncepcijas izstrādes. Radošums un ieguldīšanās darba grupu diskusijās apliecināja, ka tēma ir aktuāla visās valstīs.

Darbs notika pie projekta Spānijas partnera Centro de Formación Somorrostro, kas ir Basku reģiona viens no izglītības centriem Billbao kopienā. Tas nodrošina pamatskolas izglītību no 12 gadiem, profesionālo vidējo izglītību, kā arī profesionālo bakalaura izglītību vairākās profesijās. Tāpat šeit sagatavo arī sociālā darba un sociālās aprūpes speciālistus, nodrošina iekļaujošo izglītību jauniešiem ar īpašām vajadzībām.

Projekts “Aprūpes prasmju uzlabotājs” (Care Skill Escalator/ CASE) no 2019. gada septembra līdz 2022. gada augustam tiek īstenots ar ERASMUS+ Stratēģiskās partnerības programmas 2014.-2020. gadam atbalstu. Projekta vadošais partneris ir Pētījumu un Attīstības centrs, Linčepingas pašvaldībā Zviedrijā, un tā kopējais budžets ir 344 290 eiro, savukārt ZPR budžets: 43 002 eiro.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Zemgales Plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

https://eacea.ec.europa.eu/homepage_en / www.europa.eu

Informāciju sagatavoja:

Ieva Zeiferte

Projektu vadītāja
Ieva.Zeiferte [at] zpr.gov.lv