Projektu jaunumi Projekts Secure Areas Vide

Zemgales plānošanas reģiona (ZPR) īstenotajā projektā “Secure Areas” izstrādāts Jēkabpils novada dabas un vides ārkārtas situāciju pārvaldību plāns, kā arī izglītojošs buklets skolēniem “Dodies droši dabā”.

Jēkabpils novada dabas un vides ārkārtas situāciju pārvaldību plāna (turpmāk – Plāna) izpildes gaitā eksperti izmantoja dažādas metodes kā, piemēram, dokumentu analīzi un statistiskās informācijas apkopošanu, tomēr visnozīmīgāko pienesumu sniegušas tematiskās diskusijas ar pašvaldību speciālistiem. Kopumā notikušas deviņas tematiskās diskusijas – astoņās pārrunātas ārkārtas situācijas un izskatīti sagatavotie rīcības plāni, bet viena sanāksme veltīta, lai iepazītu Jelgavas pašvaldības operatīvā informācijas centra darbību un pieredzi.

Rezultātā izstrādāti vairāku risku pārvaldības rīcību plāni, kas kalpos kā algoritmi, kuri definēs principus, pēc kuriem katrā no situācijām pašvaldība pieņem lēmumus, piesaista resursus un nodrošina sadarbību ar operatīvajiem dienestiem. Iznākumā izstrādāti šādi rīcību plāni – plūdu vai palu draudiem, upju piesārņojuma gadījumiem, dzelzceļa un auto bīstamo kravu pārvadājumu riskiem, paaugstinātas bīstamības objektu riskiem, avāriju maģistrālajos vados gadījumiem, komunālo objektu un infrastruktūras risku pārvaldībai, kā arī ēku sabrukumu gadījumiem. Katram rīcību plānam sagatavota struktūra – apdraudējuma raksturojums, kritēriji draudu līmeņa noteikšanai, nepieciešamie resursi, kā arī trīs veidu pasākumi – preventīvie, gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas.

Savukārt buklets “Dodamies droši dabā” ir īss, viegli uztverams un vizuāli interesants ceļvedis jaunākā skolas vecuma bērniem, kas stāsta par drošu atpūtu kā dabā, tā arī pilsētas parkā. Buklets atgādina par drošību pie ūdens gan ziemā, gan vasarā, ugunsdrošību, sastapšanos ar dzīvniekiem, rīcību negaisa laikā un citām norisēm, ar kurām bērns var sastapties ārpus mājas. Buklets pieejams Zemgales plānošanas reģiona mājaslapas sadaļā “Lejupielādes”.

Projekts nr. ENI-LLB-1-135 “Secure Areas” tiek īstenots Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros un to finansē Eiropas Savienība (līgums Nr. 1S-111). Projekta kopējais finansējums ir 443 862,42 eiro, tostarp Eiropas Savienības finansējums – 399 476, 17 eiro.

Šī publikācija ir tapusi ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā ir atbildīgs Zemgales plānošanas reģions un tas nevar tikt izmantots, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.

Informāciju sagatavoja:

Ilze Lujāne

Sabiedrisko attiecību speciāliste
ilze.lujane [at] zpr.gov.lv