Lai iesaistītu studentus praktisku risinājumu radīšanā un zināšanu praktiskā izmantošanā, ZPR sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti (LLU) sācis starptautisku ideju konkursu studentiem par videi draudzīgiem meliorācijas sistēmu risinājumiem.

Konkursa mērķis ir motivēt inženierzinātņu un dabas zinātņu studentus iesaistīties meliorācijas problēmu risināšanā un praksē pielietot zināšanas, izstrādājot inovatīvus risinājumus videi draudzīgu meliorācijas sistēmu elementu jomā.

“Projektā “NutrInflow” īpašu uzsvaru liekam uz sedimentācijas baseinu, divpakāpju meliorācijas grāvju, akmeņu krāvumu, meandrēšanas, kontrolētās drenāžas un mākslīgo mitrāju izmantošanu, taču, iespējams, studentiem ir kāda jauna - varbūt pat vēl neredzēta - ideja, kas varētu sekmīgi kontrolēt lauksaimniecības zemju mitrumu, vienlaikus nepieļaujot barības vielu nonākšanu upēs un Baltijas jūrā,” tā LLU asociētais profesors un projekta “NutrInflow” komandas pārstāvis Ainis Lagzdiņš.

, konkurss tiks organizēts divās kārtās - pirmajā studenti aicināti iesniegt savu ideju aprakstus un tehniskos risinājumus, savukārt otrajā kārtā, kurā tiksies trīs labākie studenti vai komandas, būs jāsagatavo demonstrācijas modelis un tā apraksts. Darbu iesniegšanas pirmās kārtas termiņš ir 9. marts, bet otrā kārta norisināsies no 23. marta līdz 1. jūnijam.

Studenti aicināti pieteikties kā individuāli, tā komandās līdz trīs cilvēkiem, turklāt starpnozaru komandās ar dalībniekiem no dažādām fakultātēm būs iespējams saņemt augstāku novērtējumu.

Būtiski, ka visiem dalībniekiem tiks nodrošinātas lekcijas ar vietējo un starptautisku lektoru dalību, kurās informēs par inovācijām un videi draudzīgiem meliorācijas sistēmu elementiem, bet praktiskās pieredzes gūšanai visiem dalībniekiem būs iespēja Zemgales reģiona robežās apskatīt jau uzbūvētos videi draudzīgos meliorācijas sistēmu elementus.

Konkursa uzvarētājiem tiks piedāvāta iespēja 2018. gada rudenī doties apmaksātā braucienā uz Somiju un piedalīties projekta “NutrInflow” noslēguma konferencē, vienlaikus savu ideju prezentējot starptautiskā līmenī.

“NutrInflow” projektā sadarbojas trīs valstis – Latvija, Somija un Zviedrija, turklāt Latvijā pilotteritorijas – Lielupes sateces baseina – attīstīšanā iesaistījušies vadošie speciālisti ne vien no Zemgales Plānošanas reģiona, bet arī biedrības “Zemnieku saeima”, LLU un Jelgavas novada pašvaldības.

Projekts “Praktiski pasākumi vienotā meliorācijas sistēmu apsaimniekošanā ar mērķi samazināt biogēno elementu ieplūdi Baltijas jūrā” jeb “NutrInflow” no 2015. gada septembra līdz 2019. gada februārim tiek īstenots Centrālā Baltijas jūras reģiona programmā 2014. – 2020. gadam. Projekta vadošais partneris ir lauku uzņēmējdarbības atbalsta organizācija “ProAgria Southern Finland”, un tā kopējais budžets ir 1,78 miljoni EUR, no kuriem 85% ir Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas līdzfinansējums.

Konkursa nolikums: