Zemgales plānošanas reģions
vvpk sede

Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas (VPPK) deputāti otrdien, 10.oktobrī, izbraukuma sēdē apmeklēja Jelgavas valstspilsētu, lai tiktos ar Zemgales plānošanas reģiona (ZPR) pašvaldību vadītājiem un pārrunātu aktualitātes.

Vizītes pirmā daļa aizvadīta Zemgales reģiona kompetenču un attīstības centrā, kur Komisijas deputāti tikās arī ZPR 6 pašvaldību pārstāvjiem, kā arī pārstāvjiem no Latvijas Pašvaldību savienības un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas. Sēdi atklāja komisijas priekšsēdētājs Oļegs Burovs, aicinot uz produktīvu tikšanos.

Izbraukuma sēdes laikā pašvaldību vadītājiem bija iespēja uzrunāt komisijas locekļus un aktualizēt jautājumus, kas ir svarīgi konkrētajā pašvaldībā. Starp tematiem minams nākamā gada budžets, proti, vairāki pašvaldību pārstāvji pauda bažas par spēju pildīt visas noteiktās pašvaldību funkcijas. Zemgales reģiona pašvaldībās aktuāls ir arī skolu tīkla reformas jautājums. Savukārt, Dobeles un Jēkabpils pašvaldību pārstāvji aktualizēja jautājumu par dabas stihiju – pavasara plūdu un augusta vētras - seku likvidēšanu. Lai arī valsts iesaiste šo dabas postījumu novēršanā uzskatāma par operatīvu, arvien ir aktuāli vairāki jautājumi. Piemēram, Dobeles kontekstā tie ir bīstamie atkritumi (azbestu saturošs šīferis, stikla vate u.c.) un to uzglabāšana. Savukārt, pēc plūdiem Jēkabpilī aktuāls ir jautājums par infrastruktūru, piemēram, dambim piegulošo ielu sakārtošana. Tāpat apspriestas pašvaldību iespējas Eiropas Savienības fondu līdzfinansējuma saņemšanai.

Sēdes oficiālās daļas noslēgumā Komisijas priekšsēdētājs O. Burovs norādīja, ka šādas tikšanās ir nozīmīgas, lai notiktu ne tikai savstarpējais dialogs, bet arī efektīvāk spētu rast risinājumus dažiem problēmjautājumiem, tostarp tādiem, kas skar iekšlietu sektoru (tostarp jautājumus par pašvaldību policiju un ugunsdzēsības un glābšanas dienestu) vai veselības aprūpes jautājumus.

vvpk sede1

Pēc sēdes viesiem bija iespēja apmeklēt nule renovēto Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolu. Tā ir viena no lielākajām vispārizglītojošajām skolām Jelgavā ar 1200 skolēniem. Savukārt rekonstrukcijas projekts ir viens no vērienīgākajiem pašvaldības projektiem, kas realizēts pēdējo gadu laikā. Viesi atzinīgi vērtēja skolas tehnoloģisko nodrošinājumu, kas nākotnē spētu ne tikai radīt skolēniem interesi par eksaktajiem priekšmetiem, bet arī sagatavot potenciālos augsti kvalificētos speciālistus. Īpašu interesi viesu vidū izpelnījās skolā izveidotā teātra klase, kas aprīkota ar gaismu un skaņas sistēmu, pārvietojamo digitālo ekrānu. Skolas administrācija lēš, ka tieši šajā telpā savulaik savus pirmos soļus mūzikā spērusi arī grupa “Prāta Vētra”.

vppk_2

Tāpat izbraukuma sēdes ietvaros, Komisijas locekļi iepazinās ar Jelgavas attīstības projektiem – Jelgavas biznesa parku, kas ir viens no lielākajiem rekonstruētajiem industriālajiem parkiem Latvijā ar kopējo platību 23 ha un iznomājamo telpu platību vairāk kā 70 000 m2. Savukārt vizītes noslēgumā, politiķi devās uz Lielupes industriālo parku.

 

Atgādinām, ka Zemgales Plānošanas reģions ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārraudzībā esoša institūcija atvasinātas publiskas personas statusā. Tajā apvienotas 6 pašvaldības. Šobrīd reģionā ietilpst valstspilsēta - Jelgava, kā arī Aizkraukles, Bauskas, Dobeles, Jelgavas un Jēkabpils, novads, starp kuriem ir trīs reģionālas nozīmes attīstības centri - Aizkraukle, Bauska un Dobele.

Undīne Šulca-Heistere

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Undine.Sulca [at] zpr.gov.lv