Projekta SMEPRO partneri

Bilde

Noslēdzies projekts “Uzņēmējdarbības atbalsta vides attīstība reģionos” jeb “SMEPRO REG”, kas intensīvā darbā teju deviņu mēnešu garumā koncentrējās uz SMEPRO (LV-RU-020) rezultātu kapitalizāciju un nostiprināšanu, lai veicinātu attīstību un sadarbību starp četru Latvijas reģionu uzņēmējdarbības atbalsta vidēm, piesaistītu investīcijas un attīstītu MVU eksporta potenciālu.

Minētais mērķis sasniegts, noorganizējot piecus pieredzes apmaiņas pasākumus un tikpat interaktīvās apmācību spēles sesijas, iegādājoties tehniku reģionu veiktspējas uzlabošanai, izveidojot video rullīšus par dažādām uzņēmējdarbības nozarēm, īstenojot mārketinga aktivitātes esošo video reklamēšanai, kā arī tīklojoties un veicinot sadarbību starp reģionu uzņēmējdarbības centru pārstāvjiem.

Smepro partneri zinātnes centrā VIZIUM

SMEPRO REG vadošais partneris ir Zemgales plānošanas reģions, un tas projekta aktivitātes īstenoja kopā ar partneriem – Vidzemes plānošanas reģionu, Latgales plānošanas reģionu un Rīgas plānošanas reģionu. Tāpat projektā iesaistījās arī Kurzemes plānošanas reģions.

Projekts noslēgts ar partneru sanāksmi tiešsaistē, kur reģionu pārstāvji dalījās ar iespaidiem, kas gūti gan pieredzes apmaiņas vizītēs, gan citās projekta aktivitātēs. Pieredzes apmaiņas braucieniem projekta īstenošanā bija īpaša vērtība, jo tie sniedza iespēju iepazīt reģionu uzņēmējdarbības vidi, sastapt uzņēmējus, kā arī reģionu speciālistus, lai diskutētu gan par iespējām, gan par vajadzībām. Arī iegādātajam tehniskajam aprīkojumam paredzēti dažādi uzdevumi – speciālistu kapacitātes celšanai, kvalitatīvākai pakalpojumu sniegšanai, publicitātes vajadzībām un citiem mērķiem, kas sniegs rezultātus ilgtermiņā – arī pēc projekta noslēguma.

Mežvidu tomātu siltumnīca

Savukārt interaktīvās apmācības spēles sesijas reģionos māca tās dalībniekiem uzlabot komunikāciju, motivāciju, argumentāciju, konfliktu risināšanu, pieredzes pārņemšanu. Spēle ir iepriekšējā SMEPRO projekta rezultāts, to izstrādāja SIA “Nordic Group”, un spēles sesijas reģionos to dalībnieki vērtē kā lietderīgas un noderīgas, turklāt gūtās zināšanas būs noderīgas, veicot arī darba pienākumus.

“Šis projekts bija īpašs ar to, ka izdarīja lielu darbu, kas patiesībā būtu jādara gada budžeta plāna vai darba plāna ietvaros. Pirmkārt, mēs daudz runājam par sadarbību kā formātu un nepieciešamu metodi, bet sadarbība nenotiek pati no sevis, tai ir jābūt organizētai, par ko mēs esam pārliecinājušies šajā darbā. Otrkārt, būtiska lieta ir kapitalizācijas jautājumi – kapitalizācija jeb projektu rezultātu turpināšana un izplatīšana ir ļoti būtiska, lai izstrādātājiem materiāliem būtu jēgpilns pielietojums. Treškārt, mūsu kapacitāte patiešām aug pieredzes rezultātā. Ne vienmēr šai pieredzei jābūt gūtai tikai ārzemēs, jo tas, ko mēs varam iegūt šeit pat Latvijā, ir tikpat būtiski, turklāt tas dažkārt ir iegūstams arī vieglāk, bet ne neefektīvāk,” vērtē Rīgas plānošanas reģiona reģionālās attīstības koordinācijas nodaļas centra vadītāja Dace Grīnberga.

Smepro partneri pie biedrības Cerību spārni

“Lielākais izaicinājums bija paveikt visu ieplānotajā ierobežotajā laikā – 8,5 mēnešos, jo bieži aktivitātes kavējās garo iepirkumu procedūru dēļ, taču tas nemazina gandarījumu par projekta rezultātiem. Bija prieks sastrādāties ar profesionāliem kolēģiem no citiem reģioniem, kā arī izmēģināt jaunas lietas, kas līdz šim projektos ir maz praktizētas kā, piemēram, mārketinga aktivitātes digitālajos medijos. Domāju, ka šī gada nogalē par reģioniem stāstīs vairāk gan televīzijā, gan interneta portālos,” komentē Zemgales plānošanas reģiona projektu vadītāja Ieva Zeiferte.

Projekts “Uzņēmējdarbības atbalsta vides attīstība reģionos” SMEPRO REG (Nr. LVIII-056) tiek īstenots Pārrobežu sadarbības programmā 2014.-2020. gadam. Projekta kopējais finansējums ir 183 456,87 EUR, Eiropas Savienības līdzfinansējums ir 165 111,18 EUR.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Zemgales Plānošanas reģions, un tā nevar tikt izmantota, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.

Ilze Lujāne

Sabiedrisko attiecību speciāliste
ilze.lujane [at] zpr.gov.lv