Attīstot ideju ģenerēšanas prasmes un vienlaikus gūstot pieredzi, ko izmantot starptautiskajā studentu konkursā, šonedēļ uz pirmo no trim nodarbībām sanākuši Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) studenti.

ZPR īstenotā projekta “NutrInflow” piedāvātajā lekciju ciklā studentiem paredzētas trīs nodarbības un mācību vizīte ar meliorāciju saistītos objektos, kas ļaus studentiem ne vien iegūt jaunas zināšanas un paplašināt redzesloku, bet arī ar lielāku pārliecību piedalīties starptautiskajā studentu konkursā par videi draudzīgiem meliorācijas sistēmu risinājumiem, izzinot ideju radīšanas, tehnoloģiju izstrādes un meliorācijas sistēmu elementu jomās.

Pirmajā nodarbībā lektore Kristīne Bērziņa klātesošos iepazīstināja ar dažādām ideju radīšanas metodēm, iespējām piesaistīt finansējumu un radīto produktu vai pakalpojumu veiksmīgi pārdot. “Latvijā iesakņojies uzskats, ka idejai ir jābūt iepriekš neredzētai, unikālai un pārdošanas vērtai – potenciālie uzņēmēji lielākoties pat nemēģina, līdz galam neticot saviem spēkiem,” atklāja pētniece. Viņas pieredze liecina, ka citās valstīs sadarbību nereti veido tieši ar tiem cilvēkiem, kas radījuši vairākos desmitos skaitāmas nesekmīgas idejas, kas norādot par šo personu mērķtiecību un uzdrīkstēšanos. “Ļoti svarīgi ir nebaidīties un riskēt,” tā K.Bērziņa, uzsverot, ka, lai arī jābūt uzmanīgam ar savu ideju izpaušanu, jāatceras arī, ka diskusijās iespējams atrast sadarbības partnerus vai atbalstītājus.

Domājot par savu uzņēmējdarbību vai pārdodamu ideju radīšanu, vērts analizēt apkārt pastāvošās problēmas un iespējas. Lektore studentiem atklāja, ka viena no vieglākajām pieejām jaunu produktu radīšanā ir lielu internetveikalu pirktāko produktu apskate: “Ja produktu pērk pasaulē, ideja ir apskates vērta – cilvēkiem to vajag, un viņi ir gatavi par to maksāt.” Turklāt, lai izvairītos no pārmetumiem par kopēšanu, vienmēr iespējama produkta vai pakalpojuma attīstīšana, pilnveidošana vai pielāgošana. Tāpat būtiski, ka, lai arī meliorācijas sistēmu elementi nav produkts klasiskā patērētāju izpratnē, arī tam ir noieta tirgus un biznesa potenciāls.

Tāpat der it kā ikdienišķas situācijas apskatīt caur citu prizmu, atrodot netradicionālus risinājumus. “V.Čana Kima un Renē Maborna grāmatā “Zilā okeāna stratēģija”, kas izdota arī latviski, ļoti precīzi aprakstīts, kā izveidot tirgus telpu bez sāncensības un padarīt konkurenci nebūtisku,” atklāja K.Bērziņa. “Šīs teorijas pamatā ir aicinājums jaunuzņēmumiem nevis mesties sarkanajā, lielo korporāciju sadalītajā un plosītajā asiņainajā okeānā, bet meklēt zilo – “biznesa haizivīm” brīvo okeānu, respektīvi, nereti pat radīt jaunu tirgus kategoriju vai iepriekš neapzinātas problēmas risinājumu,” tā lektore.

Būtiska ideju īstenošanas komponente ir finansējums, un to mūsdienās iespējams iegūt neskaitāmos veidos. “Bieži vien vēl idejas posmā atrodas kāds, kam ir pieejami finanšu resursi. Tāpat nereti pielietojams FFF – “Family, Friends, Fools” (“Ģimene, draugi un muļķi”) - princips, kas var sniegt finansiālu un emocionālu atbalstu,” norādīja K.Bērziņa. Tomēr aizvien populārākas kļūst dažādas jaunuzņēmumu finansēšanas platformas, tostarp Kickstarter un Indiegogo – pasaulē ir neskaitāmi cilvēki, kas ik mēnesi daļu savu ienākumu ziedo jauniem uzņēmumiem un idejām, nereti pat necerot uz pašlabumu.

Lekcijas noslēgumā klātesošie atzina, ka saruna bijusi noderīga un iegūtas dažādas zināšanas vai gūta pārliecība, turklāt radušās vairākas idejas, kas varētu tikt attīstītas ne tikai dalībai plānotajā konkursā.

Nākamās cikla nodarbības norisināsies 1. martā, kad studentus uzrunās lektore Vita Brakovska (lekcija “Manas “netveramās zināšanas” jaunu tehnoloģiju izstrādē”) un zviedru lektors Pīters Feuerbahs, stāstot par šīs valsts pieredzi videi draudzīgo meliorācijas sistēmu elementu jomā. Savukārt 2. martā studentiem būs iespēja apmeklēt mākslīgo mitrzemi ZS “Mežacīruļi” un “NutrInflow” projekta partnera – Jelgavas novada pašvaldības – pērn rekonstruēto divpakāpju grāvi Viesturciemā. Uz šiem pasākumiem joprojām iespējams reģistrēties internetā: ej.uz/lekcija2_nutrinflow

Jāatgādina, ka līdz 9. martam iespējams pieteikties starptautiskā studentu konkursā, iesniedzot savu ideju aprakstu un tehniskos risinājumus par inovatīviem meliorācijas sistēmu risinājumiem. Šī konkursa mērķis ir motivēt inženierzinātņu un dabaszinātņu studentus iesaistīties aktuālu problēmu risināšanā un praksē pielietot augstskolā un īpaši organizētajā lekciju ciklā gūtās zināšanas, kas palīdzētu sekmīgi kontrolēt lauksaimniecības zemju mitrumu, vienlaikus nepieļaujot barības vielu nonākšanu upēs un Baltijas jūrā. Projekta nolikums lasāms ZPR mājaslapā.

Konkursa uzvarētājiem tiks piedāvāta iespēja 2018. gada rudenī doties apmaksātā braucienā uz Somiju un piedalīties projekta “NutrInflow” noslēguma konferencē, vienlaikus savu ideju prezentējot starptautiskā līmenī.

“NutrInflow” projektā sadarbojas trīs valstis – Latvija, Somija un Zviedrija, turklāt Latvijā pilotteritorijas – Lielupes sateces baseina – attīstīšanā iesaistījušies vadošie speciālisti ne vien no Zemgales Plānošanas reģiona, bet arī biedrības “Zemnieku saeima”, LLU un Jelgavas novada pašvaldības.

Projekts “Praktiski pasākumi vienotā meliorācijas sistēmu apsaimniekošanā ar mērķi samazināt biogēno elementu ieplūdi Baltijas jūrā” jeb “NutrInflow” no 2015. gada septembra līdz 2019. gada februārim tiek īstenots Centrālā Baltijas jūras reģiona programmā 2014. – 2020. gadam. Projekta vadošais partneris ir lauku uzņēmējdarbības atbalsta organizācija “ProAgria Southern Finland”, un tā kopējais budžets ir 1,78 miljoni EUR, no kuriem 85% ir Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas līdzfinansējums.