InterregLV ZERUNRARO
zerunraro apmacibas

Bilde

Zemgales plānošanas reģions aicina piedalīties tiešsaistes apmācībās "Tūrisma un kultūrvēsturisko objektu interaktīvās ekspozīcijas".

Apmācību datums: 10.novembris

Apmācību formāts: online "ZOOM" platforma

Apmācību mērķis: nodrošināt plašāku redzējumu un iespējas kultūrvēsturisko objektu interaktīvo ekspozīciju veidošanai.

Mērķauditorija: uzņēmēji, tūrisma speciālisti un tūrisma objektu darbinieki, ikviens interesents var pieteikties dalībai bezmaksas apmācībās.

Reģistrācija pasākumam: https://ej.uz/Apmacibas_InteraktivasEkspozicijas_ZE_RUNRARO
 

Reģistrācija atvērta līdz 7.novembrim

Lektori:

  • Atis Gustovskis, Kuldīgas Digitālo inovāciju centrs - pieredze par Kuldīgas tūrisma digitālajiem produktiem
  • Ints Bērziņš, SIA "SOLAVI" - Ekspozīciju realizācija – ražošana, ieviešana, finansējumi, darbs ar valsts/pašvaldību iestādēm, menedžments”
  • Ingūna Elere, SIA "H2E" - “Ekspozīciju radīšana – dizains”
  • Elīna Kroņkalne, Ventspils digitālais centrs "VIZIUM" direktore - labās prakses interaktīvo ekspozīciju izveidē Ventspils zinātnes centrā "VIZIUM".Plašāk par projektu: https://www.zemgale.lv/lv/projekts/kulturvestures-mantojums-iespeja-turisma-pakalpojumu-attistibai
 

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Zemgales Plānošanas reģions, un tā nevar tikt izmantota, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.