Lai palielinātu skolēnu un skolotāju informētību par veicamajiem pasākumiem situācijās, kad abpus robežai apdraudēta skolu audzēkņu drošība, Zemgales plānošanas reģions (ZPR) kā vadošais partneris turpina īstenot Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam atbalstīto projektu LLI-506 “Droša vide skolēniem un skolotājiem – kvalitatīvas izglītības pamats” (“Safe school”).

Pirmajos projekta ieviešanas mēnešos pagūts daudz. Visi projekta partneri piedalījušies tiešsaistes sanāksmē “Labo prakšu apmaiņa skolotājiem”, ko īstenoja Jēkabpils pilsētas pašvaldība. Iecavas novada pašvaldība strādā pie drošas vides veidošanas izglītības iestādēm – skolēniem iegādāti divi velosipēdi un četras ķiveres, tiek īstenotas tirgus izpētes procedūras, lai iegādātos ātruma radarus un videonovērošanas kameras. Arī Pakrojas reģiona pašvaldība izveidojusi video novērošanas sistēmas vietējās skolās, kā arī iegādājusies daļu no paredzētā aprīkojuma pārvietojamai drošai klasei – spēles stresa pārvarēšanai un emocionālai veselībai, kā arī aprīkojumu pirmās palīdzības sniegšanas apmācībām. Savukārt Jonišķu pamatskola “Saule” īstenojusi dažādus pasākumus Eiropas ,obilitātes nedēļas ietvaros, kuru laikā sniegta informācija par projektu, kā arī, piedaloties pilsētas pašvaldības pārstāvjiem, policistiem, skolotājiem un skolēniem, tika  organizētas dažādas aktivitātes. Jāpiebilst, ka tas noticis laikā, kad ar pandēmiju saistītie ierobežojumi nav bijuši tik stingri, un vietējie policisti vadījuši izglītojošas nodarbības ar tematiku “Droša skola”.

Visas projekta aktivitātes vērstas uz to, lai skolēnu un pedagogu vidū palielinātu izpratni, zināšanas un praktiskās iemaņas dažādu drošības apdraudējumu novēršanā vai mazināšanā, kas kopumā ļauj veidot drošu un draudzīgu skolas vidi katrā no pašvaldībām.

Projekta kopējais finansējums ir 452 585,75 eiro, tostarp ERAF finansējums – 384 697,86 eiro.

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Zemgales Plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Informāciju sagatavoja:

Ilze Lujāne

Sabiedrisko attiecību speciāliste
ilze.lujane [at] zpr.gov.lv