Novecojoša sabiedrība, garāks mūža ilgums, pieaugošs skaits cilvēku, kuri cieš no vecuma demences, un viņu aprūpes kvalitātes jautājumi – tās ir problēmas, kas vieno attīstīto valstu, īpaši ES valstu sabiedrības.

Lai veicinātu efektīvākas aprūpes personāla apmācības darbam ar vecuma demences skartajiem cilvēkiem, kopā ar projekta partneriem no Skotijas, Rumānijas, Spānijas un Zviedrijas, Zemgales Plānošanas reģions no šī gada 1. septembra ir iesaistījies projektā “CARE Skills Escalator” jeb “Aprūpes prasmju uzlabotājs”.

Projekta atklāšanas pasākums un pirmās darba grupas sanāksme notika Linšēpingā (Zviedrijā) šī gada 21.-23. oktobrī.

Projekta laikā tiks attīsts un izmēģināts tālmācības modelis aprūpētājiem, kurā vizualizētā un interaktīvā veidā iekļauta aprūpes situāciju analīze, visu partneru iesaistīto pušu pieredze un zināšanas. Tomēr sākotnēji nelielos pētījumos tiks identificēta katras valsts situācija, aprūpes personālam pieejamā apmācību sistēma, kā arī pieejamie aprūpes pakalpojumi demences skartajiem cilvēkiem. 

Projekta kopējais budžets: 344 290 EUR

 ZPR budžets: 43 002 EUR

 Projekta īstenošanas laiks: 01.09.2019 – 30.08.2022 (36 mēneši)

Projektu līdzfinansē: ERASMUS+ Stratēģiskās partnerības programma 2014.–2020. gadam

Vairāk informācija par projektu pieejama mājaslapā:

www.europa.eu; www.facebook.com/Zemgale/

Komisijas atbalsts šīs publikācijas sagatavošanai nav uzskatāms par satura apstiprinājumu, kas atspoguļo tikai autoru viedokļus, un Komisija nevar būt atbildīga par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu.

 

Informāciju sagatavoja:

Ieva Zeiferte

Projektu vadītāja
Ieva.Zeiferte [at] zpr.gov.lv