Lai ar tehnoloģiskiem, dabā balstītiem pārvaldes un finanšu risinājumiem, kā arī sabiedrības iesaisti sekmētu Eiropas pielāgošanos klimata pārmaiņām, īstenojot mērķtiecīgus un inovatīvus risinājumus reģionu līmenī, Zemgales plānošanas reģions (ZPR) kļuvis par daļu no projekta IMPETUS komandas.

Projekts “Dinamiska informācijas pārvaldība klimata pārmaiņu pielāgošanās pasākumiem starpnozaru ietvarā Eiropas reģionos” jeb IMPETUS tiek īstenots Eiropas Savienības Pētniecības un inovācijas programmā “Apvārsnis 2020” (Horizon 2020). Projekta mērķis ir paātrināt Eiropas reakciju uz klimata pārmaiņām un uzsākt novatoriskus pasākumus, lai padarītu tās reģionus noturīgākus pret klimata pārmaiņām. IMPETUS projekta ietvaros tiek pētīta arī klimata pārmaiņu mazināšana, atbalstot reģionālo sociāli ekonomisko izaugsmi un stabilitāti, kā arī kopienu pāreju uz ekoloģisko ilgtspējību un noturību.

Projektā katrs no septiņiem Eiropas bioģeogrāfiskajiem reģioniem – Arktikas, Atlantijas okeāna, Boreālajiem, Piekrastes, Kontinentālajiem, Vidusjūras un Kalnu reģioniem – kļūs par pilotteritoriju vietām, kurās tiks izmēģināti un vērtēti inovatīvi risinājumi. Kā viena no pilotteritorijām būs arī Zemgales reģions, kur ir paaugstināts plūdu risks, kas ir klimata pārmaiņu radīts nozīmīgs drauds sabiedrībai un tautsaimniecības nozarēm.

Zemgalē projekta laikā pilnveidos plūdu draudu agrās brīdināšanas sistēmu Jelgavas valstspilsētā un to paplašinās reģionālā līmenī, tiks izveidota plūdu monitoringa sistēma, izmantojot ekspertu ieteiktus un pieredzē balstītus risinājumus. Notiks esošās situācijas un risku novērtēšana Eiropas reģioniem un kopienām projekta partneru teritorijās, kas saistītas ar klimata pārmaiņām, Zemgalē – plūdu jautājumi. Tāpat, apkopojot pieredzes un zinātniskos risinājumus un inovācijas, metodes klimata noturībai, iespējas lēmumu pieņēmējiem un projekta partneriem, tiks izveidota virtuālā zināšanu telpa.

Projekts Nr. 101037084 IMPETUS tiek finansēts no Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas Horizon 2020 uzsaukuma LC-GD-1-3-2020 – “Climate-resilient Innovation Packages for EU regions” ietvaros. Pie IMPETUS īstenošanas strādā 32 organizācijas no deviņām Eiropas valstīm, Latvijā to ievieš Zemgales plānošanas reģions, Baltijas vides forums un Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs. Projekta kopējais budžets ir 16 224 768.85 eiro, no kuriem 436 750.00 piešķirti ZPR.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Zemgales Plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Foto: pixabay.com

Informāciju sagatavoja:

Ilze Lujāne

Sabiedrisko attiecību speciāliste
ilze.lujane [at] zpr.gov.lv