Lai veicinātu uzņēmējdarbības domāšanu un izpratni par dažādiem ar to saistītiem procesiem, septembrī Zemgales plānošanas reģions īstenojis trīs biznesa ideju ģenerēšanas darbnīcas pamatskolēniem, katru ar savu tematiku, moderatoriem un uzdevumiem, kur jauniešiem bija iespēja gan radīt tematiskas biznesa idejas un aizstāvēt tās, gan darboties praktiski.

Pirmā biznesa ideju ģenerēšanas darbnīca veltīta aprites ekonomikai un otrreizējai materiālu izmantošanai. Tās moderatori bija māksliniece Naja Gaile, Dobeles pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centra “OPEN LAB” laborante Elīna Balode un dabas parka “Parūķis” saimnieks Agris Šlaveiks. Pirmajā darbnīcā jaunieši varēja pieredzēt, kā vecs T krekls var pārtapt par grāmatzīmi, apsveikuma kartīti, vēstuļu papīru, rotām vai pat lampas kupolu. Kopā ar Elīnu no “OPEN LAB” jauniešiem bija iespēja attīstīt savas idejas, radīt jaunus produktu prototipus un uzzināt vairāk par T kreklu apdrukas iespējām, izmantojot tam paredzētas iekārtas. Savukārt dabas parkā “Parūķis” Agris Šlaveiks dalījās ar pieredzi, uzsākot uzņēmējdarbību, kas dažkārt var būt gan komiska, gan izaicinājumu pilna. Biznesa ideju ģenerēšanas darbnīca Augstkalnes pamatskolēniem noslēdzās ar ideju ģenerēšanas paņēmienu jeb prāta vētru jauno ideju apkopošanai.

Nākamā darbnīca fokusējās uz zaļās uzņēmējdarbības piemēriem un digitāliem risinājumiem. Kopā ar Kristīni Kodi un Daci Vīpuli-Kuļiku no biedrības “ideA” jaunieši apguva, ka zaļās uzņēmējdarbības mērķis nav tikai gūt peļņu, bet arī nodrošināt ilgtspējīgu attīstību, mazināt vides riskus un pievērst papildu uzmanību ar ekoloģiju saistītām tēmām. Biznesa ideju ģenerēšanas darbnīcā, kas norisinājās Jelgavā “Mehatrons 2022” pasākuma laikā, jauniešiem bija pieejamas trīs dažādas darba stacijas - pirmajā no dabas un pārstrādes produktiem varēja izgudrot unikālu produkta lietojumu un reklāmu, otrajā izmēģināt roku digitālajā mārketingā - radot pievilcīgu tekstu vietnes Instagram ierakstam. Trešajā darba stacijā jaunieši bija aicināti balsot, kuras, pēc viņu domām, ir svarīgākās prasmes mūsdienu uzņēmējam. Interesanti, ka pirmais ar balsojumiem aizpildījās “stresa noturības” lodziņš, bet spējas kā “teikt liekai informācijai nē”; “izkopt personīgo zīmolu” un “būt gatavam kā nākamās paaudzes līderim” aizpildījās vēlāk.

Savukārt trešajā un pagaidām noslēdzošajā ideju ģenerēšanas darbnīcā Vita Reinfelde no biedrības “Mums Pieder Pasaule” kopā ar jauniešiem no Bauskas novada Pilsrundāles vidusskolas pievērsās sociālās uzņēmējdarbības tēmai. Jaunieši tika izglītoti par sociālo uzņēmējdarbību un tās mērķiem, kā iegūt sociālā uzņēmuma statusu un darbības principiem. Pēc jaunu zinību iegūšanas bija pienācis laiks darboties praktiski - veidot idejas uzņēmējdarbības uzsākšanai. Vērtējot nozares attīstības iespējas un šī brīža trūkumus savā novadā, jaunieši izdomāja sava uzņēmuma darbības virzienu un veidus, kā tas mazinās esošās problēmas. Pasākuma noslēgumā dalībnieki sniedza savas idejas vērtējumam.

Zemgales plānošanas reģiona eksperte darbā ar jauniešu iesaisti uzņēmējdarbībā un biznesa ideju ģenerēšanas darbnīcu organizētāja Santa Tuherma vērtē, ka šie trīs pasākumi ir pierādījuši, ka jaunieši spēj radīt, viņiem ir daudz un ļoti interesantu ideju uzņēmējdarbības uzsākšanai. “Mums ir jādod jauniešiem iespēja sevi un savas idejas pierādīt. Darbnīcas ir apliecinājums tam, ka jauniešiem uzņēmējdarbība interesē, tāpēc ir būtiski ar uzņēmējdarbību saistītas prasmes apgūt jau agrā skolas vecumā,” uzskata S.Tuherma.

Līdzīgas biznesa ideju ģenerēšanas darbnīcas projekta “Uzņēmējdarbība Zemgalē” ietvaros paredzētas arī citās Zemgales pašvaldībās. Par darbnīcām un citām jauniešu uzņēmējdarbības veicināšanas aktivitātēm informāciju var gūt no Santas Tuhermas, rakstot uz santa.tuherma@zpr.gov.lv.

Projekts “Uzņēmējdarbība Zemgalē” tiek ieviests EEZ grantu 2014. - 2021. gada perioda programmā “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība”. EEZ un Norvēģijas granti ir finansiāls atbalsts, ko sniedz Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Projekta kopējais budžets ir 969 256 EUR, no kuriem EEZ grantu līdzfinansējums ir 793 867,70 EUR.

Strādājam kopā konkurētspējīgai Eiropai

Informāciju sagatavoja:

Ilze Lujāne

Sabiedrisko attiecību speciāliste
ilze.lujane [at] zpr.gov.lv