Koprades telpu viesu foto
Bilde

Vieta, kur iegūt zināšanas, tikties, tīkloties, iedvesmoties, mācīties un visu iegūto pielietot savas biznesa idejas attīstībā – tā īsumā varētu raksturot Jauniešu uzņēmējdarbības aktivitāšu koprades telpas, kas 20. maijā oficiāli ver durvis saviem apmeklētājiem, pateicoties EEZ grantu finansētajam projektam “Uzņēmējdarbība Zemgalē”, ko īsteno Zemgales plānošanas reģions.

Uzņēmējdarbības aktivitāšu koprades telpas atradīsies Jelgavā, Jāņa Asara ielā 21, un šeit būs aicināti jaunieši ne vien no Jelgavas, bet no visas Zemgales. Telpu mērķis ir ar dažādu pasākumu palīdzību veicināt jauniešu iesaisti uzņēmējdarbībā. Tiek plānots, ka šeit norisināsies lekcijas, semināri, arī dažādi radoši un iedvesmojoši notikumi kā pasākumi, mācības, darbnīcas un citas norises uzņēmējdarbības prasmju pilnveidošanai. Turklāt telpās ir izvietots  stends ar Zemgales jauniešu radītām precēm un produktiem, lai popularizētu esošos veiksmes un pieredzes stāstus, kā arī lai iedvesmotu potenciālos uzņēmējus.

Koprades telpa būs vieta, kur 13 – 25 gadus jauni topošie nākotnes uzņēmēji varēs tikties, lai gūtu jaunas zināšanas, gatavotu biznesa plānus, tiktos ar investoriem, strādātu pie biznesa attīstības, konsultētos un vienkārši produktīvi un lietderīgi pavadītu laiku.

Projekta “Uzņēmējdarbība Zemgalē” vadītāja Sigita Šiļvjane atzīst, ka koprades telpu izveides process nav bijis vienkāršs – pagājis vairāk nekā gads līdz pabeigti darbi. “Sākotnēji meklējām piemērotāko vietu, ņēmām vērā ne tikai telpu nomas cenu, bet arī radošuma sajūtu. Koprades telpas ir atradušas mājvietu 20. gs. sākumā celtā ēkā, tā sniedz senatnīguma garšu, kas apvienota ar mūsdienīgu dizainu, tādējādi uzburot radošu vidi jauniešiem. Strādājām arī pie dizaina izstrādes, kas bija jāsaskaņo ar projekta kontrolējošo iestādi un jāsagatavo iepirkuma dokumentācija. Bieži vien spēki apsīka, lai gatavotu pamatojumus un lai meklētu veidus, kā dizainera piedāvāto ideju saglabāt un realizēt dzīvē, nemainot sākotnējo redzējumi un kvalitāti. Cīņas sparu palīdzēja saglabāt koprades izveides mērķis – iespēja jauniešiem rast vietu, kur pulcēties un radīt jaunas idejas. Tagad, kad redzam sasniegto rezultātu, varam atzīt, ka ieguldītais darbs ir bijis tā vērts,” pauž S. Šiļvjane.

“Mums ir jāpalīdz izaugt jaunajai uzņēmēju paaudzei, tāpēc koprades telpām esam definējuši mērķi veicināt jauniešu iesaisti uzņēmējdarbībā un popularizēt pieredzes stāstus, ko paveiksim ar dažādām norisēm, speciālistu iesaisti un konsultācijām, kā arī stendu, kur izvietosim dažādu Zemgales SMU radītos produktus, lai motivētu citus iesaistīties. Mums Zemgalē ir, ar ko lepoties!” stāsta Zemgales uzņēmējdarbības centra vadītāja Mairita Pauliņa.

Savukārt Jauniešu uzņēmējdarbības aktivitāšu koprades telpas gaidāmo nākotni ieskicē eksperte darbā ar jauniešu iesaisti uzņēmējdarbībā Santa Tuherma: “Mēs esam ļoti priecīgi, ka esam radījuši vietu, kur satikties uzņēmīgiem un radošiem jauniešiem no visas Zemgales. Šeit tiem būs iespēja radīt biznesa idejas, gatavot plānus, rīkot sanāksmes ar potenciāliem investoriem un sadarbības partneriem. Tāpat jaunieši šeit varēs tikties gan ar līdzīgi domājošiem vienaudžiem, gan pieredzes bagātiem uzņēmējiem.”

Projekts “Uzņēmējdarbība Zemgalē” tiek ieviests EEZ grantu 2014. - 2021. gada perioda programmā “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība”. EEZ un Norvēģijas granti ir finansiāls atbalsts, ko sniedz Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Projekta kopējais budžets ir 969 256 EUR, no kuriem EEZ grantu līdzfinansējums ir 793 867,70 EUR.

Strādājam kopā konkurētspējīgai Eiropai

Ilze Lujāne

Sabiedrisko attiecību speciāliste
ilze.lujane [at] zpr.gov.lv