Attīstības padome
ZPR_abstract

Zemgales plānošanas reģiona Attīstības padomes politiķi tikās kārtējā padomes sēdē, lai pārrunātu jaunākās pašvaldību un reģiona aktualitātes, kā arī atbalstītu remigrācijas atbalsta pasākumu organizēšanu.

Sēdes pirmais izskatāmais jautājums bija grozījumi Zemgales plānošanas reģiona (ZPR) 2023. gada budžetā. Tie nepieciešami, lai nodrošinātu ZPR darbību un apstiprināto dokumentu izpildi, pamatojoties uz ZPR nolikumu. Iesniegtos grozījumus padomes locekļi atbalstīja vienbalsīgi.

Sēdes dienas kārtībā skatīts arī jautājums par remigrācijas atbalsta pasākumiem. Proti, no septembra (kopumā 4 nedēļu garumā) plānota pašvaldību pieteikumu pieņemšana konkursam “Remigrācijas atbalsta pasākums – uzņēmējdarbības atbalsts”. ZPR remigrācijas koordinatore Agnese Bokta iepazīstināja Zemgales politiķus ar šī konkursa nolikuma projektu. Koordinatore skaidro, ka konkursa mērķis ir noteikt pašvaldības, kuras īstenos uzņēmējdarbības atbalstu un saņems valsts līdzfinansējumu periodā no 2024. līdz 2026. gadam. “Atbalstu piešķirs uzņēmumiem, kas rada jaunas darbavietas, un/vai jaunizveidotiem remigrantu uzņēmumiem. Galvenais fokuss šajā konkursā ir remigrants kā darba ņēmējs vai remigrants kā uzņēmējs,” norāda remigrācijas koordinatore. Pašvaldības 2023. gada konkursa ietvaros var pieteikties finansējumam līdz trīs gadu periodam (2024.-2026. gads). Kopējais pieejamais finansējums Zemgales plānošanas reģionā ir 240 000 eiro. Atbalsta apmērs vienai pašvaldībai ir no 3 000 eiro līdz 240 000 eiro. Paredzēts, ka konkursu organizē Zemgales plānošanas reģions ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atbalstu. Zemgales politiķi vienbalsīgi atbalstīja sēdē iesniegto konkursa nolikumu.

Tāpat, lai noteiktu atbalsta apmēru pašvaldībām un veiktu remigrācijas atbalsta pasākuma projektu pieteikumu vērtēšanu, padomes sēdē apstiprināts arī vērtēšanas komisijas sastāvs. Tajā darbosies:

  • Komisijas priekšsēdētājs – Valdis Veips – ZPR izpilddirektors;
  • Komisijas locekle - Dace Vilmane – ZPR Attīstības nodaļas vadītāja;
  • Komisijas locekle – Mairita Pauliņa – ZPR Uzņēmējdarbības centra vadītāja;
  • Komisijas locekle – Agnese Oļševska – LIAA Jelgavas Biznesa inkubatora vadītāja.

Attīstības padomes sēdē arī skatīts jautājums par pašvaldību pārstāvju pieredzes apmaiņas brauciena organizēšanu projekta Projekts Nr. 3.1.1.2.i.0/1/22/I/VARAM/001 “Pašvaldību kapacitātes stiprināšana to darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai” ietvaros. Šobrīd plānots, ka oktobra izskaņā no katras pašvaldības tiks deleģēti 2 pārstāvji, kas dosies vizītē uz Polijas – Vācijas pierobežas reģionu. Brauciena galvenā tēma ir drošība.

Atgādinām, ka Zemgales plānošanas reģiona Attīstības padomes sēdes norisinās katra mēneša trešajā otrdienā. Šī sēde norisinājās attālināti videokonferences platformā. Savukārt, nākamā sēde plānota 19.septembrī, Dobeles novadā.

Zemgales plānošanas reģiona Attīstības padomes sēdēs piedalās pašvaldību pārstāvji no Jelgavas valstpilsētas, kā arī Aizkraukles, Bauskas, Dobeles, Jelgavas un Jēkabpils novadiem. Savukārt, Zemgales plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētājs ir Bauskas novada domes priekšsēdētājs Aivars Okmanis.

Undīne Šulca

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Undine.Sulca [at] zpr.gov.lv