Attīstības padome
HES

Zemgales plānošanas reģiona Attīstības padomes (ZAP) politiķi kārtējā ikmēneša sanāksmē tikās Aizkrauklē, lai izskatītu, uzklausītu un diskutētu par jaunākajām pašvaldību, reģiona un valsts aktualitātēm.

Sanākušos sveica un uzrunāja uzņemošās pašvaldības priekšsēdētājs Leons Līdums, pēc kura par aktualitātēm sabiedriskā transporta jomā vēstīja VSIA “Autotransporta direkcija” Sabiedriskā transporta plānošanas nodaļas vadītājs Jānis Lagzdons. Šobrīd tiek pārskatīti tarifi reģionālajā satiksmē – lai arī maršrutu tīkls tiek pielāgots iedzīvotāju pārvietošanās paradumiem, tomēr izmaksas turpina pieaugt, un daudzi maršruti nav pietiekami rentabli. Iemesli tam ir vairāki - pasažieru skaita izmaiņas, ko būtiski ietekmējis pandēmijas laiks un iedzīvotāju skaita izmaiņas, patēriņa cenu izmaiņas, inflācija, degvielas un energoresursu cenu pieaugums. Pasažieru skaita kritums salīdzinoši ar 2019. gadu bijis ievērojams, lai arī pasažieru skaits atgriežas, tomēr 2019. gada līmenis vēl nav sasniegts.

Šobrīd “Autotransporta direkcijas” prioritāte nav tikai segt zaudējumus un izdevumus, bet arī veikt uzlabojumus zaļā kursa un klimata neitralitātes jautājumos. Sabiedriskā transporta mugurkauls ir dzelzceļa pārvadājumi, mobilitātes punktu izveides veicināšana, mikro mobilitātes rīku pieejamība. Uzlabojas autobusu vidējais vecums un tiek pievērsta uzmanība arī citām kvalitātes prasībām, kas uzlabos servisu, kvalitāti, kursēšanas ātrumu.

Pēc J. Lagzdona prezentācijas ZAP politiķi diskusijās pauda arī savu viedokli, liekot uzsvaru, ka būtiski, lai pārvietošanās ar sabiedrisko transportu būtu lētāka kā ar privāto automašīnu, kā arī tika uzdots jautājums, vai biļešu cenu celšana ir veids, kā piepildīt transportu ar pasažieriem.

Sanāksmes turpinājumā Zemgales plānošanas reģiona tūrisma nozares speciāliste un projektu vadītāja Anna Builo – Hoļme aicināja ZAP politiķus atbalstīt nākamās plānotās tūrisma akcijas “Zemgale aicina” aktivitātes. Akcijas mērķis ir veidot reģiona atpazīstamību, paaugstināt tūrisma plūsmu un vairāku dienu ceļotāju skaitu. Mērķa sasniegšanai paredzēts pieaicināt tūrisma ekspertu starpnovadu ceļošanas maršrutu izstrādei, kā arī izgatavot informatīvas brošūras ar apkopotiem kampaņas materiāliem.

Savukārt ZPR projektu vadītājas informēja par trim projektu konceptiem, kurus paredzēts sniegt Interreg Europe programmas 2021.-2027. gadam otrajam projektu konkursam – “Pārejas uz zaļās enerģijas izmantošanu veicināšana, izmantojot digitālos risinājumus” (DIGILOG); “Inovatīvas ēkas izglītībai — Labās prakses inovatīvām skolām” (INNOB4EDU), “Pieredzes, labās prakses un pilotdarbību pārnese politikas instrumentu pilnveidošanai Eiropas pilsoņu gatavībai pret dabas katastrofām, izmantojot jaunākās tehnoloģijas”.

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece sociālo lietu, veselības aizsardzības, kultūras, izglītības un sporta jautājumu programmā Rita Vectirāne informēja par Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) īstenotā EEZ projekta “Latvijas pašvaldību sadarbības veicināšana un labas pārvaldības stiprināšana” tīkla “Sadarbība latviešu vēsturisko zemju ietvaros” aktualitātēm. R.Vectirāne apskatīja jautājumus, kas saistīti ar vēsturisko zemi – Zemgali, likumu, teritoriālo iedalījumu, iespējamo karoga dizainu un citus tematus.

Tāpat sēdes laikā ZAP politiķi vienbalsīgi apstiprināja Zemgales plānošanas reģiona 2022. gada pārskatu, bet sanāksmes noslēgumā norisinājās projekta “Atver sirdi Zemgalē” uzraudzības sanāksme, kur projekta vadītāja Dace Strautkalne informēja par īstenotajiem pasākumiem un citām projekta aktualitātēm.

Ilze Lujāne

Sabiedrisko attiecību speciāliste
ilze.lujane [at] zpr.gov.lv