zap_janvaris

23.janvārī aizvadīta Zemgales plānošanas reģiona Attīstības padomes sēde. Zemgales politiķi šoreiz tikās Jelgavas valstspilsētā, lai iepazītos ar aktualitātēm par ES fondu projektu konkursos, kā arī apstiprinātu Zemgales plānošanas reģiona budžetu un 2024.gada darba plānu.

Ievērojot tradīciju rotācijas kārtībā ik reizi pulcēties kādā citā no pašvaldībām, šī gada pirmā Attīstības padomes sēde aizvadīta Jelgavas valstspilsētā. Par sēdes vietu izvēlēta Vecpilsētas ielas kvartālā esošā Dzīvesziņas un arodu sēta, kur ikdienā viesiem ir iespējams vērot dažāda veida audēju amata demonstrējumus, piemēram, kā top Zemgales rakstainie brunči. Tāpat ēka un kvartāls, nesen atzinīgi novērtēts Eiropas Savienības programmas organizētā seminārā, kur izcelts šī Jelgavas tūrisma objekta nozīmība kultūras un pilsētvides attīstībā.

Sēdes dienas kārtībā kā pirmā uzstājās pārstāve no Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) ar prezentāciju par aktualitātēm ES fondu 2021 – 2027 projektu konkursos pašvaldībām. Pēc prezentācijas noklausīšanās, politiķi atzinīgi vērtēja sniegto CFLA atbalstu, minot, ka nākotnē vēlētos ciešāku sadarbību arī projektu sagatavošanas un iesniegšanas stadijā.

Tāpat sēdē vienbalsīgi apstiprināts Zemgales plānošanas reģiona 2024. gada Darba plāns pamatfunkciju, ES fondu un citas ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanai un pašvaldību deleģēto uzdevumu izpildei. Kā arī, lai nodrošinātu Zemgales plānošanas reģiona darbību, padome lēma apstiprināt Zemgales plānošanas reģiona 2024.gada budžetu.

Sēdes noslēgumā politiķi pieņēma zināšanai atskaiti par Zemgales plānošanas reģiona pašvaldību dotāciju izlietojumu.

 

Atgādinām, ka Zemgales plānošanas reģiona Attīstības padomes sēdes norisinās katra mēneša trešajā otrdienā. Nākamā sēde plānota 20.februārī.

Zemgales plānošanas reģiona Attīstības padomes sēdēs piedalās pašvaldību pārstāvji no Jelgavas valstpilsētas, kā arī Aizkraukles, Bauskas, Dobeles, Jelgavas un Jēkabpils novadiem. Savukārt, Zemgales plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētājs ir Bauskas novada domes priekšsēdētājs Aivars Okmanis.

Undīne Šulca-Heistere

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Undine.Sulca [at] zpr.gov.lv