Attēls ar zinātniski pētniecisko darbu laureātu sveikšana

Aizvadīta Zemgales reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference, ko organizēja Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte - LBTU (iepriekš Latvijas Lauksaimniecības universitāte - LLU) un tā notika attālinātā formātā. Šogad skolēni ziņoja par 93 Zemgales reģiona skolās īstenotajiem pētījumiem, kā arī daļu no Vidzemes reģiona skolās izstrādātajiem pētījumiem. Par labākajiem kopumā atzīti 37 darbi, no kuriem 33 pārstāv Zemgales reģionu.

Zemgales plānošanas reģions sveic Zemgales reģiona skolēnu zinātniskās pētniecības darbu 14. konferences laureātus. Pirmo pakāpi ieguvuši vienpadsmit zinātniski pētnieciski darbi, kurus izstrādāja 13 skolēni.

Priecājamies, ka arī šogad skolēni bijuši radoši un pētniecībai izvēlējušies sev interesējošas tēmas, apskatot sociālās, dabaszinātnes, medicīnas un veselības nozari, kā arī laikmetīgo inženierzinātņu un tehnoloģiju nozari. Zemgali uzskatām par izglītības, zinātnes un inovāciju reģionu, un skolēnu izstrādātie darbi to tikai apliecina. Mācībspēki, vecāki, skolas biedri, draugi un kolēģi var lepoties, ka mūsu reģionā aug tik gudri un spējīgi jaunie prāti.

Dabaszinātņu nozarē 1. pakāpi ieguva Jelgavas Valsts ģimnāzijas skolnieces Herta Matisone un Marta Plivča, Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas skolniece Agate Seržante un Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas audzēkne Ance Bīrone.

Inženierzinātņu un tehnoloģijas nozarē 1. pakāpi nopelnīja Bauskas Valsts ģimnāzijas skolniece Krista Dimante un Jelgavas Valsts ģimnāzijas skolēni Poļina Krasikova, Haralds Zvidriņš un Aelita Ulmane.

Medicīnas un veselības zinātnes nozarē 1. pakāpi izcīnīja Jelgavas Valsts ģimnāzijas audzēkne Marija Zagorska, Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas skolēni Jānis Bolšteins un Linda Elva Andersone, kā arī Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijas skolniece Laura Rolanda Belte.

Sociālo zinātņu nozarē 1. pakāpi ieguva Tukuma 2. vidusskolas audzēkne Baiba Grīnšteina.

Tāpat vēlamies pateikties darbu vadītājiem, kuri palīdzēja minēto pētījumu izstrādē, sniedza atbalstu un padomu, iedrošināja un motivēja. Paldies sakām Gintam Kasparam, Gundai Kupčai, Ilmāram Preikšam, Inārai Batņai, Ingai Viļumsonei, Kristīnei Majorei Lienei Ozolai, Sandai Eglītei, Sibillai Gedvilai un Vitālijam Radenkovam.

Vēlam, lai skolēnu un pedagogu godprātīgi ieguldītais darbs nes augļus ne tikai šodien, bet arī turpmāk. Nezaudēt enerģiju, zinātkāri un ambīcijas!

Ilze Lujāne

Sabiedrisko attiecību speciāliste
ilze.lujane [at] zpr.gov.lv